f
 


Free 100% - Silkroad Map 100 Olny Asian Free Silk OB 25/7/2021

Silkroad Map 100 Olny Asian Free Silk - Alpha Test: 17/7/2021 - Open Beta: 25/7/2021 - Exp exp x 20 Drop 3 - Free 100% - Game PC private lậu mới ra tháng 7 2021

Trang chủ: http://devilsro.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/1245129739251465

Open 10h sáng chủ nhật ( 25 -7-2021 )

- Map 100 - ASIA - Ghost 0s- Free Silk 100%

- Mastery 300

- Item : D10 SUN

- Giới hạn 5h xanh 2 giờ vàng

- Rate EXP/SP : x20

- Rate Drop : X3

- Rate Gold : X3

- Reset time: 5m/acc/lần/ngày

- 1 IP 8 acc

- Boss hệ thống – EXP: 0 – Drop xu đổi trang phục

- 20 set Trang Phục VIP, 40 Cánh VIP – Siêu Đẹp

- Item Max 13 chưa bao gồm +2

- Rate archemy 1-4 100%, 5-6 40%, 7>13 Random

- Buôn 3 thành : TA- ĐH- HĐ

- Hàng ĐB Sơn Tặc Trại ( 12h30, 19h30 )

- Khóa trade từ 0h-6h sáng

- Tỉ lệ trade max 15m (1 thành x2-2 thành x3 )

-Thief x1,5

- CTC tại pháo đài TA vào tối thứ 7 hàng tuần

-Hỗ trợ open Sét Sun D7+5 Full chỉ số Full Blue

VK D8 Sun full blue 5m/1

- Gacha D9 SUN tỉ lệ 50% vé gold

-Bán đá blue D9 500k D10 2m ( NPC giữa thành )

- Quái Lăng mộ chuyển samakhan, Drop D10 SOM SUN, Xu Đồng tỉ lệ thấp

- Đồ thanh lý SOP : D10 A1-200k A2-300k A3-500k

D9-100k

- Khóa đơn dược trừ tà, đơn dược phân Ly

-Phần thưởng đua top :

-Top1 1 set Thời trang Vip không có trong F10 tự chọn 1 Narun +7 tự chọn 4 buff học viên 30 ngày

-Top 2 1 set Thời trang Vip không có trong F10 tự chọn 1 Narun+5 tự chọn 3 buff học viên Vàng bạc Đồng 30 ngày

-Top 3 1 set Thời trang Vip không có trong F10 tự chọn 1 Narun +3 tự chọn 2 buff học viên Bạc Đồng 30 ngày

-Top 4----10 mỗi giải 1 sét thời trang Vip Tự chọn 1 buff học viên đồng 30 ngày

Sau khi xong top 3 ngày sẽ bắt đầu đua top Job

ADmin sẽ không tham ra vào bất cứ việc gì ngoài việc trung gian và làm event

100% event bằng xu đồng buff học viện -Thời trang Vip + Bất Diệt D10

100% event không bao gồm gold để anh em tự cày.....