f
 


Src gameserver - Share Src Phiên Bản Free Gameserver Mọi Phiên Bản OB 31/8/2022

Share Src Phiên Bản Free Gameserver Mọi Phiên Bản - Alpha Test: 7/8/2022 - Open Beta: 31/8/2022 - Exp 1x Drop 1x - Src gameserver - HKGH - Hiệp Khách Giang Hồ private lậu mới ra tháng 8 2022

Trang chủ: http://hiepkhachvn.net

Inbox mình nhé, nếu bạn cần bản thương mại - Zalo liên hệ : 0937050731

Src đã fix hết lỗi bản thương mại Developer by Kteam

 Đừng quên "Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó"

Nếu thấy Hữa ích hãy Like làm động lực cho anh em Dev game Yulgang nhé

 

Share SRC Phiên Bản Free

 

SRCV19

https://www.mediafire.com/file/xolwj61elt1v66m/src-v19.7z/file

Bản Build v19 by China

https://www.mediafire.com/file/wo9b0z15uz67dc5/RXJH19.7z/file

 

SRCv18 Bản Hiệp Khách Đế Vương

https://www.mediafire.com/file/lhog032v1np43zb/SRC18.7z/file

 

SRCv15

https://www.mediafire.com/file/tyxd90ts0sy4wlj/SRC15.7z/file

 

SRCv13

https://www.mediafire.com/file/d90zy5koo1st3ay/SRC13.7z/file

 

Build YulgangServer v8.0

https://www.mediafire.com/file/fw4ks36y32u8rl2/YulgangServer_8.0.7z/file

 

Build YulgangServer 7.0

https://www.mediafire.com/file/n3mvk4i71o72m2z/YulgangServer7.0.7z/file

 

SRCv2.0

https://www.mediafire.com/file/u06xvxvtog5uq39/SRC02.7z/file

 

SRCv1.7 C++

https://www.mediafire.com/file/brgsaq4pxk5by6e/SRC1.7.7z/file

 

----------------------------------------------------------------------------------

Khu vực Share Tool YulgangServer -- Đang cập nhật --

 

SRC - YB Msg editor

https://www.mediafire.com/file/y8vwm7to7w1d8cx/YB_Msg_editor.rar/file

 

SRC - Edit_Chaset_Font

https://www.mediafire.com/file/dmh1ojxrbc7maht/Edit_Chaset_Font.rar/file

 

SRC- LoginServer

https://www.mediafire.com/file/29g7gffyjyz7pta/LoginServer.rar/file

 

Quest Script - Nhiệm vụ Server Lionking

https://www.mediafire.com/file/n5hjifq0wroosjl/Quest_Script.rar/file

 

ToolAddItemVer1 - Add Item Shop NPC

https://www.mediafire.com/file/jmqx9hhizml68o7/ToolAddItemVer1_HKHome.rar/file

 

SRC Ybi.cfg

https://www.mediafire.com/file/3dl3ageqbax9ken/ybi.rar/file

 

SRC YbqTool - Việt hóa nhiệm vụ

https://www.mediafire.com/file/8ca52l5twpc38ph/YbqTool.rar/file

 

Thư mục Item mới nhất

https://www.mediafire.com/file/crbe814yrmgw3ei/Item.rar/file

 

Tool For HKGH 1.1

https://www.mediafire.com/file/q0xrepduowbozeh/Tool_For_HKGH_1.1.rar/file

 

----------------------------------------------------------------------------------

Khu vực Share Website YulgangServer

 

Website cp ngôn nhữ php của Hiệp Khách Đế Vương

https://www.mediafire.com/file/j0bpfcjo6x4txqu/Web.rar/file