f
 


Tống kim long trụ - train đồng máp 115 - Sever Kiếm Thế 2009 Free Đồng Bạc Nhht 2009 OB 7/2/2021

Sever Kiếm Thế 2009 Free Đồng Bạc Nhht 2009 - Alpha Test: 7/2/2021 - Open Beta: 7/2/2021 - Exp 99999 Drop 999999 - Tống kim long trụ - train đồng máp 115 - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 2 2021

Trang chủ: http://kiemthefree.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ki%e1%ba%bfm-th%e1%ba%bf-free-108287650885256

SEVER KIẾM THẾ 2009 FREE ĐỒNG BẠC NHHT
https://www.facebook.com/108287650885256/photos/a.110983800615641/244412240606129/
15h/7/2 open sever 2009 train đồng + long trụ tống kim
Thân mời ae tham gia 
‼Hỗ trợ lever90 set đồ 8x +12
‼Train đồng máp 9x 10x 11x
❤shop chỉ bán TLHL ĐẠI 50B/1ngay
❤Long Trụ Tống Kim : 1pc 3accc
ôm trụ được : 1 tiền du long
                     2 NHHT
                     50 đồng khóa
                     500 bạc thường
                     100 tinh lực hoạt lực
❤Event mới : 
Nguyên liệu đi BHĐ - TDC lấy mồi lửa và chất dẫn 
kim long thạch thô >>> Kì Trân Các
ăn event random : HT6.7  tiền du long , exp
❤Rương 6677 : 1 tuần 50r mở random HT + tiền du long
❤Du long : 100 lần/ngày
❤Event đua top TĐLT , TÀI PHÚ , CẤP ĐỘ
❤BHĐ train quái exp cực cao
❤Ko nạp thì train máp 95 gia dụ quan
105 mạc bắc thảo nguyên 
115 tàn tích dạ lang vẫn có đồng nha các bác .
Đăng kí : http://kiemthefree.net/dangky/index.php
Tải game : http://kiemthefree.net/camnang/hoatdong/caidat.html
Fanpage : https://www.facebook.com/Ki%E1%BA%BFm-Th%E1%BA%BF-Free-108287650885256
Group : https://www.facebook.com/groups/548293342528127
#kiemthefree #kiemthemoira #kiemthetraindong #kiemthexua #kiemthehoiuc #kiemthemienphi #kiemthemoinhat #kiemthelau #kiemthefri #kiemthe2009 #kiemtheopenhomnay #kiemthe