f
 


Online 1h/5silk , kill boss được silk , đi buôn kiếm gold , chức năng reset nhân vật siêu vip , event hàng ngày - Rotosro Online Server Rebirth System Vsro 1.88 OB 8/1/2023

Rotosro Online Server Rebirth System Vsro 1.88 - Alpha Test: 3/1/2023 - Open Beta: 8/1/2023 - Exp 170x Drop 15x - Online 1h/5silk , kill boss được silk , đi buôn kiếm gold , chức năng reset nhân vật siêu vip , event hàng ngày - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 1 2023

Trang chủ: http://rotosro.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/rotosro.online/

RotoSro Online Server Rebirth System 2023

👑 Server Cap 110 - play2win

⭐Tên Server ⭐RotoSro (New)⭐

---------------------------------------------------------

🔰 Trang Chủ : http://rotosro.online/

🔰 Download Game : http://rotosro.online/?download

⭐Discord - https://discord.gg/4FzfZchADB

⭐Fanpage - https://www.facebook.com/rotosro.online/

⭐Group - https://www.facebook.com/groups/637388594852120/

---------------------------------------------------------

⚙️ Cap : 110

⚙️ Weapon : D12

⚙️ Race : Chinese/European

⚙️ Mastery : 330/220

⚙️ EXP/SP Rate : 500x

⚙️ Free Silk : 1 Silk/H, 5 Silk

⚙️ Rate Opt : 1~5 100% Không Premium +15% lucky

---------------------------------------------------------

❤️‍🔥 Automatic-Events : Hoạt Động

❤️‍🔥 Job System : 3 Thành TA+ĐH+HĐ - Lãi = 800m - Vốn 80m 5*

❤️‍🔥 PK System : Hoạt Động

❤️‍🔥 Max-Plus : Max +25( +5 ADV)

❤️‍🔥 Combo Sét D12+20 - Vũ khí D12+20 - Nasun+10 : 700k VNĐ

---------------------------------------------------------

🔰 Guild Limit : 50

🔰Union Limit : 5

🔰PC Limit : 8

🔰Job Limit : 2

---------------------------------------------------------

🌀 Hỗ trợ tân thủ :

🌀 +250 Sức Mạnh

🌀 +250 Trí Tuệ

🌀 Sét D11 Sun +7

🌀 Cấp 105

🌀 1 Pét Khỉ 3 ngày

🌀 20 chân chạy nhanh 100%

🌀 50 DCN

🌀 50 Phù Về Thành

🌀 10 Búa Sửa Chữa

🌀1000 HP & MP

🌀10m SP

🌀300,000 Gold

---------------------------------------------------------

📜 -

---------------------------------------------------------

☢️ Hệ Thống Drop BOSSS ☢️

🔥 - 25 Silk

🔥 - Bình Cuồn Nộ

🔥 - Cuộn Giấy Rebirth STR+INT

🔥 - Đá Immortal + Astra D12

🔥 - Vàng và một số item khác .....

---------------------------------------------------------