f
 


Máy chủ : quyền năng (free toàn bộ danh hiệu) - Quyền Năng Season 6.3 OB 24/8/2020

Quyền Năng Season 6.3 - Alpha Test: 22/8/2020 - Open Beta: 24/8/2020 - Exp 1000 Drop 30 - Máy chủ : quyền năng (free toàn bộ danh hiệu) - Mu Online private lậu mới ra tháng 8 2020

Trang chủ: http://mu-freeshop.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mufreeseason6/

Giải Trí Mùa Dịch Mu-freeshop.com

Máy Chủ : Quyền Năng (Free Toàn Bộ danh Hiệu)

Alpha Test: 22/8/2020 (18h)
Open Beta: 24/8/2020 (13h)

Chia Sẻ Bài Viết Open Nhận 200k WcionP

Cày Là Có tất Cả Các Loại Được Bán = Pcpont
Train Pcpont Các Map Như :

(Swamp_of_Calmness)--(Barracks) --(Refuge)

Boss Vàng kundun Nhện Medusa..

🎆🎆🎆MU-FREESHOP.COM🎆🎆🎆

Exp : 1000

Dorp :30%

GHRS : Ngày 15 Lần

🛡 Group : https://www.facebook.com/MufreeSeason6/

Đăng Ký : http://mu-freeshop.com/taikhoan2/

⚔Link Tải Game YBS :
http://ybshare.com/download/tjnaji5bh4#download

⚔Link Tải Game Google :
https://drive.google.com/…/1BpJxpI0sBRR6nRUlss19VRDTr3…/view

=============Menu Game==================
📌Open Free Tất Cả Danh Hiệu Trong Game

📌 Free Lệnh Đổi Class Trong Game

📌 Bán Tất cả Ngọc Custom Tại Shop Pcpont

☑️ Open Shop Bán Đồ Full Cấp 2 3 Tại Lorencia

☑️Cày Pcpont Mua Ngọc Wing Custom Shop Pcpont

☑️Săn Boss Nhận Đồ Cấp 2 Cấp 3 Và Custom

☑️F8 Bật Tính Năng Trong Game

☑️Cộng Hưởng Max Full op

==============Thông Tin Sự Kiện Trong Game================

//Boss Vàng Davias Và Noria
0:00|1:00|2:00|3:00|4:00|5:00|6:00|7:00|8:00|9:00|10:00|11:00|12:00|13:00|
14:00|15:00|16:00|17:00|18:00|19:00|20:00|21:00|22:00|23:00|

//Thỏ Ngọc Lorencia 194,132
00:40|04:40|08:40|12:40|16:40|20:40|23:40|

//sky event Thiên Giới Davias 211,45
00:45|1:45|2:45|3:45|4:45|5:45|6:45|7:45|8:45|9:45|10:45|11:45|12:45|13:45|
14:45|15:45|16:45|17:45|18:45|19:45|20:45|21:45|22:45|23:45|

//Boss Đại Chiến Stadium
00:00|1:00|2:00|3:00|4:00|5:00|6:00|7:00|8:00|9:00|10:00|11:00|12:00|13:00|
14:00|15:00|16:00|17:00|18:00|19:00|20:00|21:00|22:00|23:00|

//Raklion Event Nhện Boss
0:15|1:15|2:15|3:15|4:15|5:15|6:15|7:15|8:15|9:15|10:15|11:15|12:15|13:15|
14:15|15:15|16:15|17:15|18:15|19:15|20:15|21:15|22:15|23:15|

[Mùa Hè Lorencia] 194,132
1:35|5:35|9:35|13:35|17:35|21:35|23:35|