f
 


Ngự kiếm vấn tình private vh, open s2 31/05 free vip 8+ code tân thủ full hoạt động cày cuốc - Ngự Kiếm Vân Tình Mobile Game Mobile Mới Ra OB 31/5/2020

Ngự Kiếm Vân Tình Mobile Game Mobile Mới Ra - Alpha Test: 31/5/2020 - Open Beta: 31/5/2020 - Exp N/a Drop N/a - Ngự kiếm vấn tình private vh, open s2 31/05 free vip 8+ code tân thủ full hoạt động cày cuốc - Game Mobile private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://ngukiemvantinh.xyz/

 


💙Ngự Kiếm Vấn Tính Mobile💙
🔥Open: S2 31/05/2020 vào lúc 10h:00
🔥Chuẫn Cày Cuốc 99.9% (165tr KNB Code level và Code Treo Máy + Train Quái rơi KNB)
💙Trang Chủ: ngukiemvantinh.xyz
💙Tải game: ngukiemvantinh.xyz
💙Dự phòng: https://drive.google.com/file/d/1v-t5EE4RdbHN8MBlMRuI4zeY5TtBj5Yd/view
🔥 Quí vị đại hiệp khi tham gia sẽ được nhận ngay VIP 8(Gói quà VIP 1-8) + 999.999 KNB Khóa, Gói code tân thủ: Túi KNB Kích Hoạt V8, 100x Chìa Tầm Bảo, x10 999 Đóa Hồng, x1 Tiểu Hằng Nga. Nhận miễn phí ~165.000.000 KNB khi tham gia cày cuốc đạt level + Treo máy đủ giờ(DS Code quà trong Ghi Chú).
🔥VH 95% đủ trải nghiệm full game
🔥Full Hoạt Động Giới Hạn Ingame dc mở
🔥Upload Avatar, kết hôn hệ thống thời trang cánh, thú cưỡi, pet, v.v... siêu kute và đa dạng.
🔥Pk + train quái banh ta lông, liên server chat + quẩy.
🔥 Gói Quà Tân Thủ Có gói 60 KNB sẽ kích hoạt VIP 8 + Gói Quà Nạp Đầu + Nạp Ngày và nhiều Quà nạp liên quan ae lưu ý, nhớ đọc bài viết khỏi thắc mắc nhé
Code level:

 

 • Đạt level 180 nhập code: lv180 .Nhận quà: 20.000 KNB Khóa
 • Đạt level 200 nhập code: lv200 .Nhận quà: 30.000 KNB Khóa
 • Đạt level 250 nhập code: lv250 .Nhận quà: 50.000 KNB Khóa
 • Đạt level 300 nhập code: lv300 .Nhận quà: 10.000 KNB + 40.000 KNB Khóa.
 • Đạt level 350 nhập code: lv350 .Nhận quà: 20.000 KNB + 50.000 KNB Khóa.
 • Đạt level 400 nhập code: lv400 .Nhận quà: 30.000 KNB + 50.000 KNB Khóa.
 • Đạt level 450 nhập code: lv450 .Nhận quà: 30.000 KNB + 60.000 KNB Khóa.
 • Đạt level 500 nhập code: lv400 .Nhận quà: 50.000 KNB + 100.000 KNB Khóa.
 • Đạt level 550 nhập code: lv450 .Nhận quà: 50.000 KNB + 150.000 KNB Khóa.
 • Đạt level 600 nhập code: lv500 .Nhận quà: 100.000 KNB + 200.000 KNB Khóa.
 • Đạt level 650 nhập code: lv550 .Nhận quà: 200.000 KNB + 300.000 KNB Khóa.
 • Đạt level 700 nhập code: lv700 .Nhận quà: 200.000 KNB + 400.000 KNB Khóa.
 • Đạt level 750 nhập code: lv750 .Nhận quà: 200.000 KNB + 400.000 KNB Khóa.
 • Đạt level 800 nhập code: lv800 .Nhận quà: 10.000.000 KNB
 • Đạt level 900 nhập code: lv900 .Nhận quà: 50.000.000 KNB
 • Đạt level 1000 nhập code: lv1000 .Nhận quà: 100.000.000 KNB
 • Đạt Online 2h nhập code: online2h .Nhận quà: 25.000 KNB
 • Đạt Online 4h nhập code: online4h .Nhận quà: 25.000 KNB
 • Đạt Online 8h nhập code: online8h .Nhận quà: 50.000 KNB
 • Đạt Online 16h nhập code: online16h .Nhận quà: 70.000 KNB
 • Đạt Online 1d nhập code: online1d .Nhận quà: 70.000 KNB
 • Đạt Online 1d8h nhập code: online1d8h .Nhận quà: 70.000 KNB
 • Đạt Online 1d16h nhập code: online1d16h .Nhận quà: 70.000 KNB
 • Đạt Online 2d nhập code: online2d .Nhận quà: 70.000 KNB
 • Đạt Online 2d16h nhập code: online2d16h .Nhận quà: 100.000 KNB
 • Đạt Online 3d nhập code: online3d .Nhận quà: 100.000 KNB
 • Đạt Online 4d nhập code: online4d .Nhận quà: 100.000 KNB
 • Đạt Online 5d nhập code: online5d .Nhận quà: 100.000 KNB
 • Đạt Online 10d nhập code: online10d .Nhận quà: 500.000 KNB
 • Đạt Online 15d nhập code: online15d .Nhận quà: 500.000 KNB
 • Đạt Online 20d nhập code: online20d .Nhận quà: 1.000.000 KNB
 • Đạt Online 25d nhập code: online25d .Nhận quà: 1.000.000 KNB
 • Đạt Online 30d nhập code: online30d .Nhận quà: 2.000.000 KNB
 • Đạt Online 60d nhập code: online60d .Nhận quà: 10.000.000 KNB
 • Đạt Online 90d nhập code: online90d .Nhận quà: 20.000.000 KNB
 • Đạt Online 100d nhập code: online100d .Nhận quà: 50.000.000 KNB