f
 


Chuẩn vng - Ngoạ Long Private 1.8 OB 11/10/2021

Ngoạ Long Private 1.8 - Alpha Test: 11/10/2021 - Open Beta: 11/10/2021 - Exp 11111x Drop 80% - Chuẩn vng - Game PC private lậu mới ra tháng 10 2021

Trang chủ: http://ngoalong69.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ngoalonggame69

🔥 Ngọa Long 69 Ra Mắt Máy Chủ S2 Tào Tháo
⏰ Thời Gian : 11:00 03/10/2021
👉 Fanpage : https://bom.to/mIT29N
👉 Group Giao Lưu : https://bom.to/IAM96A
________________________
🌐 Quà Tân Thủ Ingame
🔹 Tặng 5 Triệu Vàng Khi Vào Game
🔹 Tặng Ngay Vip 10
🔹 Thăng Cấp 270 Nhận Hơn 3 Triệu Vàng
🔹 Quà Năng Động Nhận 30.000 Vàng Mỗi Ngày
🔹 Ưu đãi độc quyền:
- Hệ thống event nhận Kim Cương khóa
- Không cần nạp vẫn có thể nhận quà ingame
__________________
#NgoaLong69 #NgoaLongWebGame #NgoaLongFree #NgoaLongPrivate #NgoaLongPhienBanMoi #GameSapRaMat #NgoaLongHay