f
 


Hay - Naruto Truyền Kỳ 11.11 OB 23/6/2021

Naruto Truyền Kỳ 11.11 - Alpha Test: 2/6/2021 - Open Beta: 23/6/2021 - Exp 9999 Drop 90% - Hay - Webgame private lậu mới ra tháng 6 2021

Trang chủ: http://narutotruyenky.com

Fanpage hỗ trợ: https://naruto ban sac ninja

Naruto Truyền Kỳ Chính Thức Ra Mắt Máy Chủ Mới
________________________
🔹 Link game : 𝗵𝘁𝘁𝗽://𝗻𝗮𝗿𝘂𝘁𝗼.𝗾𝟮𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲.𝗰𝗼𝗺/
🔹 Máy Chủ Naruto 04
⏰ 11:00 08/06/2021
________________________
Event Nhận Code Máy Chủ Mới
Phần Thưởng
- 100.000 Vàng
- 2.000 Thể Lực
- 10.000 Danh Vọng
🔹 Code sẽ được phát vào 11:00 08/06/2021
___________________________
- Hơn 100 tướng Naruto mới lạ
- Đa dạng trận hình thỏa sức sáng tạo
- Free code Vàng mỗi tuần
________________---------------------------------
___________
Nhóm Game https://bom.to/p6xaSbtTcoSJF#BảnSắcNinja #NarutoFree #NarutoIsMe #Naruto #NarutoPrivate #NarutoMoi #NarutoHay #NarutoMienPhi #Q2AGameNaruto Truyền Kỳ Chính Thức Ra Mắt Máy Chủ Mới
________________________
🔹 Link game : 𝗵𝘁𝘁𝗽://𝗻𝗮𝗿𝘂𝘁𝗼.𝗾𝟮𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲.𝗰𝗼𝗺/
🔹 Máy Chủ Naruto 04
⏰ 11:00 08/06/2021
________________________
Event Nhận Code Máy Chủ Mới
Phần Thưởng
- 100.000 Vàng
- 2.000 Thể Lực
- 10.000 Danh Vọng
🔹 Code sẽ được phát vào 11:00 08/06/2021
___________________________
- Hơn 100 tướng Naruto mới lạ
- Đa dạng trận hình thỏa sức sáng tạo
- Free code Vàng mỗi tuần
________________---------------------------------
___________
Nhóm Game https://bom.to/p6xaSbtTcoSJF#BảnSắcNinja #NarutoFree #NarutoIsMe #Naruto #NarutoPrivate #NarutoMoi #NarutoHay #NarutoMienPhi #Q2AGameNaruto Truyền Kỳ Chính Thức Ra Mắt Máy Chủ Mới
________________________
🔹 Link game : 𝗵𝘁𝘁𝗽://𝗻𝗮𝗿𝘂𝘁𝗼.𝗾𝟮𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲.𝗰𝗼𝗺/
🔹 Máy Chủ Naruto 04
⏰ 11:00 08/06/2021
________________________
Event Nhận Code Máy Chủ Mới
Phần Thưởng
- 100.000 Vàng
- 2.000 Thể Lực
- 10.000 Danh Vọng
🔹 Code sẽ được phát vào 11:00 08/06/2021
___________________________
- Hơn 100 tướng Naruto mới lạ
- Đa dạng trận hình thỏa sức sáng tạo
- Free code Vàng mỗi tuần
________________---------------------------------
___________
Nhóm Game https://bom.to/p6xaSbtTcoSJF#BảnSắcNinja #NarutoFree #NarutoIsMe #Naruto #NarutoPrivate #NarutoMoi #NarutoHay #NarutoMienPhi #Q2AGame