f
 


Game xếp trận - Naruto Bản Sắc Ninja Ss8 OB 13/7/2021

Naruto Bản Sắc Ninja Ss8 - Alpha Test: 13/7/2021 - Open Beta: 13/7/2021 - Exp 100000 Drop 100 - Game xếp trận - Webgame private lậu mới ra tháng 7 2021

Trang chủ: http://naruto.q2agame.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/naruto.q2agame/

#game_private
🔥 Naruto Truyền Kỳ Chính Thức Ra Mắt Máy Chủ Mới
________________________
🎀 Nhóm Game: https://bit.ly/3deznDX
🔹 Máy Chủ Naruto 08
⏰ 11:00 13/07/2021
________________________
🔹 Link Event: https://bit.ly/3wxMQNW
🔹 Phần Thưởng
- 100.000 Vàng
- 2.000 Thể Lực
- 10.000 Danh Vọng
___________________________
- Hơn 100 tướng Naruto mới lạ
- Free code Vàng mỗi tuần

---------------------------------
#BảnSắcNinja #NarutoFree #NarutoIsMe #Naruto #NarutoPrivate #NarutoMoi #NarutoHay #NarutoMienPhi #Q2AGame

#game_private
🔥 Naruto Truyền Kỳ Chính Thức Ra Mắt Máy Chủ Mới
________________________
🎀 Nhóm Game: https://bit.ly/3deznDX
🔹 Máy Chủ Naruto 08
⏰ 11:00 13/07/2021
________________________
🔹 Link Event: https://bit.ly/3wxMQNW
🔹 Phần Thưởng
- 100.000 Vàng
- 2.000 Thể Lực
- 10.000 Danh Vọng
___________________________
- Hơn 100 tướng Naruto mới lạ
- Free code Vàng mỗi tuần

---------------------------------
#BảnSắcNinja #NarutoFree #NarutoIsMe #Naruto #NarutoPrivate #NarutoMoi #NarutoHay #NarutoMienPhi #Q2AGame