f
 


Miễn phí 99%, không webshop free - Muvnvn.Com Season 6.9 OB 11/6/2022

Muvnvn.Com Season 6.9 - Alpha Test: 10/6/2022 - Open Beta: 11/6/2022 - Exp 5000 Drop 30 - Miễn phí 99%, không webshop free - Mu Online private lậu mới ra tháng 6 2022

Trang chủ: http://muvnvn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumienphifree2022-103486872398496

Đúng 10h sáng ngày 11/06/2022

sẽ Open máy chủ Noria 

Tạo nhân vật 15.000 Ponit mỗi lần reset 400 ponit

Ngày đầu không GHRS , ngày tiếp theo GHRS 30 lần 1 ngày

Thời gian update GHRS vào 21h30 hằng ngày sẽ mở GHRS

Bán cánh cấp 2 Omo trong Shop

Bán Box380- Box đồ 400- Box đồ Ex702 trong Shop = WcoinC

WcoinC có thể săn boss để nhận điểm

WcoinC có thể thu mua bằng đồ Ex

Ngọc k dùng bán vào shop để nhận WcoinC

Ngọc Custom được xoay từ Ngọc thường tỉ lệ 50%

-Danh hiệu -quân hàm tu chân = WcoinC

Cày WcoinC bằng cách di Blood và Devil Cấp Master

ĐUA TOP NHẬN WCOINC MIỄN PHÍ

MÓC NẠP THẺ NHẬN ĐỒ + WcoinC

Trang chủ :

http://muvnvn.com/