f
 


alphatest: 13h00 ngày 02/06/2021 open beta: 13h00 ngày 05/06/2021 - Muthachban.Com Ss6 Custom Mở Rộng Ss6.15 Custom Mở Rộng OB 5/6/2021

Muthachban.Com Ss6 Custom Mở Rộng Ss6.15 Custom Mở Rộng - Alpha Test: 2/6/2021 - Open Beta: 5/6/2021 - Exp 3000 Drop 30 - alphatest: 13h00 ngày 02/06/2021 open beta: 13h00 ngày 05/06/2021 - Mu Online private lậu mới ra tháng 6 2021

Trang chủ: http://muthachban.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/thachbanmuonline

🔶 Trang chủ : http://muthachban.com/

🔰Zalo Nhóm: https://zalo.me/g/ffoiea092

🔰 Fanpage :https://www.facebook.com/ThachBanMuOnline

🔰Groups :https://www.facebook.com/groups/378945370127460

🔶 Máy chủ : Hoàng Long

🔶 Exp 1000x

🔶 Exp Master 100x

🔶 Drop 30%

🔶 Alphatest: 13h00 ngày 02/06/2021

🔶 Open Beta: 13h00 ngày 05/06/2021

💻 [PHIÊN BẢN 6.15 CUSTOM NÂNG CẤP] :

💻Giới Hạn Reset 30 lần 1 ngày

💻Auto reset theo level

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🎁 TÂN THỦ NHẬN CODE :

★ 1set đồ +9 và vk + gấu bùa exp 3 ngày

★Tạo Nhân Vật Có Ngay 10000 Point

★Sự Kiện 5 phút lại có 1 event liên tục hàng ngày ko lo k co gì làm

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

★Tính Năng Nâng Cấp

★Hệ Thống Vũ khí Rồng Tăng Dame

★Hệ Thống Nâng Cấp Danh Hiệu

★Hệ Thống Nâng Cấp Tu Chân

★Hệ Thống Nâng Cấp Quân Hàm

★Hệ Thống Nâng Cấp Vip

★Hệ Thống Đổi Giới Tính

★Hệ Thống Cộng Hưởng

★Hệ Thống Thu Mua Đồ Exl

★Hệ Thống Tạo Nhóm

★Hệ Thống Tìm Nhóm

★Hệ Thống Mix Wing 4

★Hệ Thống Mix Wing 8

★Hệ Thống Mix Wing Custom

★Hệ Thống Mix Wing S13

★Hệ Thống PetMun Nâng Cấp

★Hệ Thống Mix Pét 1 2 3 4 5

★Hệ Thống Blood Vip Trian 400 qooái nhận 1 ngọc Random

★Hệ Thống Devill Vip Trian 400 qooái nhận 1 ngọc Random

★Công Thành Chiến diễn ra liên tục.

★Ngooài Ra Còn Nhiều Những Tính Năng Khác vv

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

★Máp 3rack + Kanturu 4 Train Wcoin 1 Quái 1 Wcoin

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔶Sự Kiện Đua Tốp Alphatest 13h Ngày 02/06/2021 Đến 12h Ngày 05/06/2021

★Tốp 1 : 300k Wcoin

★Tốp 2: 200K Wcoin

★Tôp 3 100K Wcoin

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔶Sự Kiện Đua Tốp Open 13h Ngày 05/06/2021 Đến 23h59 Ngày 06/06/2021

★Tốp 1 : 300K Wcoin

★Tốp 2 : 200k Wcoin

★Tốp 3 : 100k Wcoin

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖