f
 


Mu miễn phí 999% không webshop - Muss6vietxua.Site Season 6.9 OB 20/12/2022

Muss6vietxua.Site Season 6.9 - Alpha Test: 19/12/2022 - Open Beta: 20/12/2022 - Exp 1500 Drop 30 - Mu miễn phí 999% không webshop - Mu Online private lậu mới ra tháng 12 2022

Trang chủ: http://muss6vietxua.site/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088697804299

Đúng 10h sáng ngày 20/12/2022
sẽ Open máy chủ CHÍ TÔN
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP KHI VÀO GAME 
Tạo nhân vật 15.000 Ponit Có 0 lần reset
Ngày đầu không GHRS , ngày tiếp theo GHRS 30 lần 1 ngày
[ CÁCH KIẾM WCoinC ]
🎯LOẠI TIỀN TỆ CÓ TRON GAME :
WCOIN (C) MUA BÙA GẤU + VÉ BÙA CÁC LOẠI
WCOIN (C) : SỬ DỤNG NÂNG CẤP QUÂN HÀM - DANH HIỆU VĨNH VIỄN ĐỔI CLASS KHÔNG MẤT
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
PHÍM H ĐỂ XEM VỊ TRÍ CHI TIẾT SỰ KIỆN DIỄN RA TRONG NGÀY
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
✦ Đi sự kiện Blood và Devil 2 Giết 500 Quai rơi 1 BOX BẤT KỲ CHƯÁ NGỌC JEWELL + HHHT Lông Vũ- Linh Hồn thú Nuôi- Qụa Tinh
✦ Đi sự kiện Blood và Devil Train Quaí nhận 1 WcoinC = 2 Quái vật không giới hạn
✦ Sự kiện thỏ Ngọc - Summer các loại nhận Các loại Ngọc Jewell
✦ Các vật phẩm được bày bán ở LORENCIA là Cánh Cấp 2 Omo 
✦ Map Barrack tỉ lệ ngọc rớt x3 lần so với các map khác săn dc WcoinC
Sub 1- Có PK Tiêu diệt 1 Quaí = 1 Điểm WcoinC Có OffAttack
Sub 2 - Non PK- Có OffAttack- Không có WcoinC- Không Sự kiện
Sub 3 - Có Treo đồ - Trade
✦ Boss Vàng 1 tiếng 1 lần tiêu diệt nhận WcoinC + Hộp Box kundun ném đồ random từ 1> 3 dòng exl có thể bán lại cho NPC thu mua nhận WcoinC Sub-1
✦ Sự Kiện Thỏ ngọc săn ngọc Jewell
✦ Sự Kiện Leo Tháp diễn ran 3 tầng có Boss Class chi phí vào cửa 30.000 WcoinC nhận đồ VKR Các loại và đồ tiêu diệt Boss Nhận WcoinC ,
✦ Sư Kiện Kho báu Hoàng Tộc BXH sẽ có phần thưởng trao cho ae
✦ Ngọc custom Jewell sẽ có tại Boss Gold trở lên
🎯Tỷ Lệ Chuẩn không áp dụng ngọc tăng tỉ lệ
✦ Tỷ Lệ + 9 = 80 % trang bị có luck - 80% trang bị không luck
✦ Tỷ Lệ + 10 = 75 % trang bị có luck - 50% trang bị không luck
✦ Tỷ Lệ + 11 = 65 % trang bị có luck - 40% trang bị không luck
✦ Tỷ Lệ + 12 = 55 % trang bị có luck - 20% trang bị không luck
✦ Tỷ Lệ + 13 = 45 % trang bị có luck - 25% trang bị không luck
✦ Tỷ Lệ + 14 = 40 % trang bị có luck - 20% trang bị không luck
✦ Tỷ Lệ + 15 = 30 % trang bị có luck - 5% trang bị không luck
🎯Tỷ Lệ Chuẩn không áp dụng ngọc tăng tỉ lệ
✦ - Sói thường = 70%
✦ - Sói tấn công = 50%
✦ - Sói phòng thủ = 50%
✦ - Wing 2 = 80%
✦ - Wing 2.5 = 60%
✦ - Cánh Cấp 3 = 40%
✦ - Siêu Cánh Cấp 3= 30%
✦ - Cánh Cấp 4= 30%
✦ - Pet Cấp 2 = 60%
✦ - Pet Cấp 3 = 50%
✦ - Pet Cấp 4 = 40%
✦ - Pet Cấp 5 = 30%
✦ - Pet Cấp 6 = 20%
✦ - Vũ khí Rồng Cấp 2 = 60%
✦ - Vũ khí Rồng Cấp 3 = 50%
✦ - Vũ khí Rồng Cấp 4 = 40%
✦ - Vũ khí Rồng Cấp 5 = 30%
✦ - Vũ khí Rồng Cấp 6 = 20%
✦ - Khiên Rồng Cấp 2 = 60%
✦ - Khiên Rồng Cấp 3 = 50%
✦ - Khiên Rồng Cấp 4 = 40%
✦ - Khiên Rồng Cấp 5 = 30%
✦ - Khiên Rồng Cấp 6 = 20%
🎯Tỷ Lệ Thu mua Đồ Exl random từ 100 đến 1.000 WcoinC 1 món
🎯Tỷ Lệ Cộng Hưởng Rate tối đa max 60%,
Lưu ý : Cộng hưởng đồ với đồ cùng cấp và cùng loại
Like và share để nhận WcoinC miễn phí mua bùa gấu và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ ADMIN.
Trang chủ :

http://muss6vietxua.site/