f
 


Miễn phí 99% không wedshop - Muss6-Vietxua.Com Season 6.9 OB 22/2/2022

Muss6-Vietxua.Com Season 6.9 - Alpha Test: 21/2/2022 - Open Beta: 22/2/2022 - Exp 500 Drop 30 - Miễn phí 99% không wedshop - Mu Online private lậu mới ra tháng 2 2022

Trang chủ: http://muss6-vietxua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6mienphi9999

💖 PHIÊN BẢN NÀY CÓ GÌ HOT?

👉 Trani quái + Săn Boss nhận WCoin

👉Đi Huyết Lâu nhận WCoin + đồ 380

👉Đi Hỗn Nguyên Lầu nhận WCoin+ đồ thần

👉Đi Quảng Trường Quỷ Nhận WCoin

👉Thỏ Ngọc Drop Wcoin

👉 Tiền tệ chính sử dụng trong game: WCOINC

👉 Xshop bán các loại Box Custom

👉 Ngân Hàng Chứa Ngọc (Phím tắt F8)

👉 Event liên tục săn item hiếm các loại (Phím tắt H)

👉 Săn Boss Kundun Mendusa Nhện Drop iteam cấp cao các loại ngọc custom Box custom và Cụm Ngọc BSCL...

===============================================

===============================================

📺 THÔNG TIN MÁY CHỦ:

👉 Giới Hạn 2 tài khoản/PC

👉 Exp 9999 Drop 10

👉 Tạo Nhân Vật 0rs + 65k Ponit

💖 MENU GAME Trên góc trái cạnh phím cài đặt

💖 GHRS 20lần/ngày

💖 Phiên bản Custom Season 6.15

💖 Hệ Thống Pet Muun Thú Cưỡi NEW

💖 Free 99% Phù Hợp Cho Dân Cày Và Nạp Cày Là Có Tất Cả

💖 Phiên bản chuẩn có 1 không 2 tại Việt Nam

💖 Fix Bug Agi - Hiển thị chỉ số thật

💖 Không còn giới hạn 65k

💖 Treo offline tự động reset không cần mở máy tính

💖 ADM Nhiệt Tình Tâm Huyết Máy chủ ổn định - Lâu dài

💖 Hơn 200 Set Item mới chọn lọc

💖 Event Game diễn ra liên tục trong game

💖 Cân bằng chủng tộc hoàn hảo

==================================================