f
 


Mu season 3 non reset - Mus3vn Season 3 OB 30/10/2021

Mus3vn Season 3 - Alpha Test: 30/10/2021 - Open Beta: 30/10/2021 - Exp 20 Drop 30 - Mu season 3 non reset - Mu Online private lậu mới ra tháng 10 2021

Trang chủ: http://mus3vn.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mus3vn/

Hướng Đối Tượng Thích Phiên Bản Củ Chơi Hơi Khó Lâu Dài Tìm Kiếm Trang Bị Trong Game Thông Qua Sự Kiện, Săn Boss.

Những Cập Nhật Mới So Với Phiên Bản Thuần SS3 : Quần Áo Mới - Map Mới - Quái Mới - Sự Kiện Mới. Ngọc Mới Bán Shop Hoặc Săn Sự Kiện.

Không Thêm Vũ Khí Và Cánh Mới. 

Non - Reset - Max Level 1000.

Exp : 20x

Drop : 30x

Khởi Tạo Nhân Vật : 2000 Point ( Mỗi Tuần Sẽ Tăng 200 Point Ưu Tiên Người Chơi Sau Theo Người Chơi Trước )

1 Level : 20 Point

Nhân Vật MG + DL Tạo Khi Có 1 Nhân Vật Level 220.

Không Nạp Thẻ. Tất Cả Vật Phẩm Và Coin Đều Có Thể Tự Tìm Kiếm Trong Game.

 

 

Trang Chủ : http://mus3vn.net

Trang Fb : https://www.facebook.com/mus3vn

Nhóm Zalo : https://zalo.me/g/mrsjve819