f
 


Mu không web shop , cầy cuốc - Mupro 6.15 OB 12/12/2020

Mupro 6.15 - Alpha Test: 10/12/2020 - Open Beta: 12/12/2020 - Exp 500x Drop 10% - Mu không web shop , cầy cuốc - Mu Online private lậu mới ra tháng 12 2020

Trang chủ: http://huyenthoai.elfcheat.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/elfcheatmuonline

THÔNG TIN SERVER :
SEASON : 6
EXP : x500
DROP : 10%
TEST : 13h 10/12/2020
Thời gian test : Tạo nhân vật được 200k Point
OPEN : 10h 12/12/2020
Trang chủ : MUPRO.NET Season 6.15 (elfcheat.com)
Nhóm : (4) ANH EM MUPRO 2020 > 2021 | Facebook
Fanpage : (4) Elfcheat Gaming - MuOnline | Facebook

Không giới hạn resets

Không tu chân - danh hiệu
Item Max : 2 Dòng excilent , đồ đạc tự kiếm
Có Custom Pet : Ép từ các loại ngọc lên
Có cộng hưởng : max 50% thành công
MAX MASTER : 1000 LV
RESET AUTO + KEEPPOINT
Lệnh Reset và tự cộng điểm : /reset auto 3000 30000 15000 30000 10000 ( Tùy theo class mình chơi mà anh em chia cho hợp lý )
Với lối chơi càng reset cao thì yêu cầu lv càng cao - exp cũng giảm dần / reset
Cùng với rất nhiều Event ingame có thể kiếm Wcoin - ngọc - nguyên liệu ép wing
Win Event BC : 8000 WcoinC
Tham gia Event Devil : 1000 > 7000 WcoinC
Win Event CC : Random nhận đồ thần hoặc ngọc quý + 8000 WcoinC
TvT Event : 10.000 WcoinC / 1 người cho team Win

Boss Vàng 2 > 3 tiếng 1 lần / 50 con chia các map
Siêu Boss Hoàng Kim : 5 tiếng 1 lần
Kundun - Medusa - Quỷ Vương - Erohim : 4 tiếng một lần / 8 boss
MỘT SỐ LỆNH TRONG GAME : ẤN NÚT D > CHỌN MENU CUSTOM > LỆNH MU ĐỂ BIẾT THÊM