f
 


Miễn phí 99% - Mupro 6.15 OB 15/11/2020

Mupro 6.15 - Alpha Test: 14/11/2020 - Open Beta: 15/11/2020 - Exp 500x Drop 30% - Miễn phí 99% - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2020

Trang chủ: http://huyenthoai.elfcheat.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/elfcheatmuonline

HÔNG TIN SERVER :
SEASON : 6.15 CUSTOM ITEM
EXP : X500
DROP : 30%
MAX MASTER : 1000 LV
RESET AUTO + KEEPPOINT 
1 LEVEL = 1 POINT

MỘT SỐ LỆNH TRONG GAME : ẤN NÚT D > CHỌN MENU CUSTOM > LỆNH MU ĐỂ BIẾT THÊM

1 "/s 99999" "Cộng point Str"

2 "/a 99999" "Cộng point Agi"

3 "/v 99999" "Cộng point Vit"

4 "/e 99999" "Cộng point Ene"

5 "/c 99999" "Cộng point Cmd"

6 "/zen 99999" "Thêm zen"

7 "/pk" "Xóa tội"

8 "/nv" "Làm nhiệm vụ cấp 3"

9 "/reset auto" "ResetAuto"

10 "/xoathungdo" "(VIP1)Sử dụng"

11 "/mothungdo" "(VIP1)Sử dụng"

12 "/doigioitinh"         "(VIP2)Sử dụng"

13 "/doiten " "(VIP2)Sử dụng"

14 "/tunhat" "Tự nhặt ngọc"

15 "/khoado" "Khóa item"

16 "/mokhoa" "Mở khóa item"

17 "/taydiem" "Tẩy điểm"

18 "/taymaster" "Tẩy Master"

EVENT ĐUA TOP : 
THỜI GIAN BẮT ĐẦU : 13H 00 NGÀY 14/11/2020
EVENT 1 : ĐUA TOP 3 NGÀY
TRONG 3 NGÀY 3 NHÂN VẬT ĐỨNG ĐẦU BẢNG XẾP HẠNG INGAME " 
ẤN NÚT D > CHỌN MENU CUSTOM >XẾP HẠNG ĐỂ BIẾT THÊM 
PHẦN THƯỞNG : 
TOP 1 : 200K WCOIN
TOP 2 : 150K WCOIN
TOP 3 : 100K WCOIN


EVENT 2 : ĐUA TOP 5 NGÀY
TRONG 5 NGÀY 2 NHÂN VẬT ĐỨNG ĐẦU BXH CLASS NGOÀI WEB ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG NHƯ SAU
TOP 1 : 150K WCOIN
TOP 2 : 100K WCOINEVENT 3 : ĐUA TOP VẬT PHẨM 
THỜI GIAN 7 NGÀY TỪ LÚC OPEN

HƯỚNG DẪN : TRONG BOX KUNDUN TỪ 1 > 5 SẼ RANDOM RƠI VẬT PHẨM LUCKYCOIN
ANH EM SẼ THU THẬP LẠI ĐÊN KHI CHỐT EVENT SẼ ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG NHƯ SAU
TOP 1 : 500K WCOIN
TOP 2 : 300K WCOIN
TOP 3 : 200K WCOIN