f
 


Train 1 quái nhận 1 wcionc và 1 gonblin - Mukeep.Com 2020 6.15 OB 17/10/2020

Mukeep.Com 2020 6.15 - Alpha Test: 16/10/2020 - Open Beta: 17/10/2020 - Exp 9999 Drop 95 - Train 1 quái nhận 1 wcionc và 1 gonblin - Mu Online private lậu mới ra tháng 10 2020

Trang chủ: http://mukeep.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukeep2020

Ra Mắt Máy Chủ : Thiên Mệnh

Alpha Test:16/10/2020 (13h)

Open Beta: 17/10/2020 (13h)
Train 1 Quái Nhận 1 Wcionc Và 1 Gonblin
Có Shop Goblin Bán Các Loại Cho Mọi Người
Tìm Người chia sẻ Mỗi Ngày Nhận Quà Theo Thỏa Thuận nhé >...
✔️Train Nhận Wcionc Tại Barracks + Kantru 4 + Kill Boss
✔️NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
✔️Hệ thống pet cấp 1 cấp 2 siêu vip !
✔️Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
✔️Quay Wing 3 – SW3 – Wing cấp 4…
✔️Hệ Thống Party tự Động ( F10 )
✔️F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )