f
 


Npc thu mua đồ exc tại lorencia - Mukeep Reset Vip 6.15 OB 22/10/2020

Mukeep Reset Vip 6.15 - Alpha Test: 21/10/2020 - Open Beta: 22/10/2020 - Exp 9999 Drop 95 - Npc thu mua đồ exc tại lorencia - Mu Online private lậu mới ra tháng 10 2020

Trang chủ: http://mukeep.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukeep2020

Ra Mắt Máy Chủ : Thiên Mệnh

Alpha Test:22/10/2020 (13h)

Open Beta: 23/10/2020 (13h)

💢💢 Trang Chủ : http://mukeep.com/

💢💢 Trang Chủ : http://mukeep.com/

💢💢 Trang Chủ : http://mukeep.com/

🌐🌐🌐mukeep.com🌐🌐🌐

Train 1 Quái Nhận 1 Wcionc Và 1 Gonblin

Có Shop Goblin Bán Các Loại Cho Mọi Người

Tìm Người chia sẻ Mỗi Ngày Nhận Quà Theo Thỏa Thuận nhé >...

✔️Train Nhận Wcionc Tại Barracks + Kantru 4 + Kill Boss

✔️NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia

✔️Hệ thống pet cấp 1 cấp 2 siêu vip !

✔️Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3

✔️Quay Wing 3 – SW3 – Wing cấp 4…

✔️Hệ Thống Party tự Động ( F10 )

✔️F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )