f
 


- Muhuyetthan.Net Season 6.3 OB 3/5/2020

Muhuyetthan.Net Season 6.3 - Alpha Test: 2/5/2020 - Open Beta: 3/5/2020 - Exp 9999x Drop 999% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://hacvuong.muhuyetthan.net/

Mu moi ra thang 5 2020 - Muhuyetthan.net Season 6.3


Thông Tin Về Máy Chủ :
 

Thông Tin Máy Chủ  Thông Tin Tạo Nhân Vật
Exp 200x 

Drop 25%

Tỉ lệ Drop lông vũ : 1 %
Level tạo Nhân vật 
MG: Level 180 
DL: Level 220 
Sum: Level 220
RF : Level 330
Anti Hack : ICM 8.4 Pro chống Hack hoàn hảo Tạo nhân vật mới : 20 RS /LV40 /5000 point
Phiên bản Season 6.9 chuẩn Webzen Tạo Guild : Level 150
Open Beta : 13:00 Ngày 2/5/2020 Ủy thác : không
Đăng ký tài khoản: Tại đây Tải Game : Tại đây