f
 


Mu ổn định đông người và lâu dài sự kiện lâu đài máu mở rộng. event pk diễn ra hàng tối - không giới hạn pont - Mufpt - Mufpt.Com.Vn - Mufpt.Vip Season 6.9 OB 20/12/2020

Mufpt - Mufpt.Com.Vn - Mufpt.Vip Season 6.9 - Alpha Test: 18/12/2020 - Open Beta: 20/12/2020 - Exp 9999x Drop 90% - Mu ổn định đông người và lâu dài sự kiện lâu đài máu mở rộng. event pk diễn ra hàng tối - không giới hạn pont - Mu Online private lậu mới ra tháng 12 2020

Trang chủ: http://www.mufpt.vip/?utm_source=gmr.&utm_campaign=bv

Fanpage hỗ trợ: http://fb.com/mufpt.vip


Trang Chủ: http://mufpt.com.vn hoặc http://mufpt.vip

MUFPT - MUFPT.COM.VN - MUFPT.VIP khai mở máy chủ Thời Đại 2020 

Alpha test : 18/12/2020 lúc 13:00

Open Beta : 20/12/2020 lúc 13:00

Đặc biệt : Mu ổn định đông người và lâu dài

Sự kiện Lâu đài máu mở rộng.

Event PK diễn ra hàng tối - Không giới hạn POINT - EXP 9999x

Thả ga săn bắt tự do cày cuốc với nhiều Event diễn ra trong ngày - phù hợp mọi anh em cày cuốc và anh em không nhiều thời gian ( săn ngay đồ FULL - FULL SOCKET với anh em cày cuốc ) !!

Thông tin Server

Tự động RS ngay trong GAME khi 400 LEVEL

Phù hợp cho tất cả mọi đối tượng đi làm và rảnh rỗi

Exp: 9900x

Drop: 90%

Giới hạn Reset theo Top 1

Hàng Loạt Event Mới Lạ Diễn Ra Hàng Ngày

Hệ Thống Train Cày ngay GCOIN - GCOIN là đơn vị tiền tệ để mua đồ...

Hệ Thống Cân Bằng PK - PK EVENT HÀNG TỐI

Hệ Thống Event Săn Ngọc cộng hưởng ép đồ FULL 

SĂN QUÀ ĐỒ FULL 5 SOCKET VIP ( dành cho anh em cày cuốc )

Hệ Thống Blood VIP mở rộng

Tải Game:   http://mufpt.vip

 

 


Trang Chủ: http://mufpt.com.vn hoặc http://mufpt.vip

MUFPT - MUFPT.COM.VN - MUFPT.VIP khai mở máy chủ Thời Đại 2020 

Alpha test : 18/12/2020 lúc 13:00

Open Beta : 20/12/2020 lúc 13:00

Đặc biệt : Mu ổn định đông người và lâu dài

Sự kiện Lâu đài máu mở rộng.

Event PK diễn ra hàng tối - Không giới hạn POINT - EXP 9999x

Thả ga săn bắt tự do cày cuốc với nhiều Event diễn ra trong ngày - phù hợp mọi anh em cày cuốc và anh em không nhiều thời gian ( săn ngay đồ FULL - FULL SOCKET với anh em cày cuốc ) !!

Thông tin Server

Tự động RS ngay trong GAME khi 400 LEVEL

Phù hợp cho tất cả mọi đối tượng đi làm và rảnh rỗi

Exp: 9900x

Drop: 90%

Giới hạn Reset theo Top 1

Hàng Loạt Event Mới Lạ Diễn Ra Hàng Ngày

Hệ Thống Train Cày ngay GCOIN - GCOIN là đơn vị tiền tệ để mua đồ...

Hệ Thống Cân Bằng PK - PK EVENT HÀNG TỐI

Hệ Thống Event Săn Ngọc cộng hưởng ép đồ FULL 

SĂN QUÀ ĐỒ FULL 5 SOCKET VIP ( dành cho anh em cày cuốc )

Hệ Thống Blood VIP mở rộng

Tải Game:   http://mufpt.vip