f
 


Mu chuẩn brazil - Muaway Việt Nam 97d+2.0 OB 16/1/2021

Muaway Việt Nam 97d+2.0 - Alpha Test: 15/1/2021 - Open Beta: 16/1/2021 - Exp 9999 Drop 80 - Mu chuẩn brazil - Mu Online private lậu mới ra tháng 1 2021

Trang chủ: http://muaway.com.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muaway.com.vn/

👉MuAway - Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao
👉Phiên bản 97d+2.0
💥 Lối chơi Mu nước ngoài đồ siêu đẹp

🏠Homepage: http://MuAway.com.vn/
👉Fanpage: https://bom.to/Ler9ti3W
👨‍👩‍👧‍👧Groups: https://bom.to/gXFG3xf
➖➖➖➖➖➖
💥ALPHATEST: 13:00PM - 15/01/2021
💥OPEN TIME : 13:00PM - 16/01/2021
⏰“VIETNAM TIME”
➖➖➖➖➖➖
===Infomations===

Server: MuAway
Version 0.97D Plus
Reset: Unlimited
Level Max: 400
Novo Events
Custom Items
Coins won in Events
Drop Crazy

===Commands/ Lệnh===
Str: /f
Agil: /a
Eng: /e
Vit: /v
Com: /c (For DarkLord)
Mission/làm nhiệm vụ: /evo
Post/chat: /post
Bonus/nhận thưởng: /bonus
Reset: /reset
M.Reset: /mreset
Bau: /bau 0-50
Open Bau: /abrirbau
Check Cash/Gold: /check
Delete bag: /clearinv
F9: ẩn cửa sổ
F10: auto click chuột trái
F11: auto click chuột phải

Buy VIP Reset: 
🎁 /free: exp 100x
🎁 /vipsilver 30days reset no back bar: exp 2000x
🎁 /vipgold 30days reset no back bar: exp 4000x

TradeX (Available): /tradex <name>
Move: 
⭐️ /move lorencia, /lorencia2, /lorencia3, /lorencia4
⭐️ /move noria
⭐️ /move devias, /devias2, /devias3
⭐️ /move atlans
⭐️ /move tarkan
⭐️ /move losttower , losttower7
⭐️ /move arena ( Football ), /arena1, /arena2, /arena3, /arena4, /arena5, /arena6, /arena7, /arena8, /arena9, /arena10, /arena11,  
⭐️ /move aida, /move aida2
⭐️ /move kanturu, /move kanturu2

===How to get Custom Items===

1. Master Reset give: 2Box & Cash/Gold
2. BloodCastle - Drop Custom Box  that Drop Custom Items
3. Invasion Event - Drop Custom Box that Drop Custom Items
4. [NPC]-Accumulate 5 Hours time online give Box ( Lorencia 136-123)

===Automatic Events===

⚔️ Quiz 
⚔️ PkVsHero
⚔️ TimexTime
⚔️ Rebeiliao
⚔️ Sobre
⚔️ The Flash
⚔️ Mata-Mata
⚔️ Pega-Pega

======Người Việt dùng hàng Việt======