f
 


Mu miễn phí 100% - ghrs top 1- ghrs ngày - Mu9999.Net Seaoson 702 OB 3/5/2020

Mu9999.Net Seaoson 702 - Alpha Test: 2/5/2020 - Open Beta: 3/5/2020 - Exp 99999 Drop 30 - Mu miễn phí 100% - ghrs top 1- ghrs ngày - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://mu9999.net

Thông Tin Máy Chủ  Thông Tin Tạo Nhân Vật
Exp 200x 

Drop 25%

Tỉ lệ Drop lông vũ : 1 %
Thông Tin Máy Chủ  Thông Tin Tạo Nhân Vật
Exp 200x 

Drop 25%

Tỉ lệ Drop lông vũ : 1 %
Level tạo Nhân vật 
MG: Level 180 
DL: Level 220 
Sum: Level 220
RF : Level 330
Anti Hack : ICM 8.4 Pro chống Hack hoàn hảo Tạo nhân vật mới : 20 RS /LV40 /5000 point
Phiên bản Season 6.9 chuẩn Webzen Tạo Guild : Level 150
Open Beta : 13:00 Ngày 2/5/2020 Ủy thác : không
Đăng ký tài khoản: Tải Game :
Level tạo Nhân vật 
MG: Level 180 
DL: Level 220 
Sum: Level 220
RF : Level 330
Anti Hack : ICM 8.4 Pro chống Hack hoàn hảo Tạo nhân vật mới : 20 RS /LV40 /5000 point
Phiên bản Season 6.9 chuẩn Webzen Tạo Guild : Level 150
Open Beta : 13:00 Ngày 3/5/2020 Ủy thác : không
Đăng ký tài khoản: Tải Game :