f
 


Exp 200x ✅ 1lv lên 1 poin, max 100k poin ✅ không ghrs free all in game - Mu88 Season 6 Custom OB 7/9/2020

Mu88 Season 6 Custom - Alpha Test: 7/9/2020 - Open Beta: 7/9/2020 - Exp 200x Drop 100 - Exp 200x ✅ 1lv lên 1 poin, max 100k poin ✅ không ghrs free all in game - Mu Online private lậu mới ra tháng 9 2020

Trang chủ: http://mu88.pro

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu88.pro

MU88.PRO - Ký ức MU Online Xưa

FREE ALL IN GAME - Cày quốc nhẹ nhàng

KHÔNG GIỚI HẠN RESET

Trang chủ : http://mu88.pro

Fanpage :

https://www.facebook.com/MU88.Pro

Máy chủ Custom

✅ SEASON 6 Custom

✅ Exp 200x

✅ 1lv lên 1 Poin, max 100K Poin

✅ Không GHRS

FREE ALL IN GAME

Các tính năng in game

✅Auto reset✅Tu chân✅Danh Hiệu✅

✅Vòng Quay✅Off Attach✅

.......

====================

✅Train Quái Nhận WCoin

✅Kill Boss Nhận WCoin

✅Đi Event in Game nhận WCoin

====================

Giờ này mở Free chứ ham hố gì nữa 😀

All Free In game. GM online 12/24 support member ...

Đảm bảo 100% GM không add đồ, tự cày 100%

====================

Kundun : 1 tiếng/lần : Kalima 7

Random drop 3 item tỉ lệ 100%

- Box item thần : Hộp vũ khí, Khiên ( Có tỉ lệ ra đồ item custom )

- Cụm Ngọc Hỗn Nguyên +1,Ngọc Sáng Tạo +1, Ngọc Ước Nguyện +1, Ngọc Tâm Linh +1, Cụm Ngọc Sinh Mệnh +1

- Ngọc Custom : Ngọc Tuyệt Chiêu, May Mắn, Tính Năng, Ngọc Socket, Ngọc Cấp Độ, Ngọc Hoàn Hảo ( Tăng dòng exl cho item )

- Trứng Mun

- Lông vũ ép wing Season 13, Season 15, Season 8, Cánh 2.5..

Event Thỏ ngọc : 1 phút/lần : Lorencia

Random rớt 1 item tỉ lệ 5%

- Ngọc Hỗn Nguyên,Ngọc Sáng Tạo, Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, Cụm Ngọc Sinh Mệnh...

- Ngọc Custom : Ngọc Tuyệt Chiêu, May Mắn, Tính Năng, Ngọc Socket.

Event Medusa : thông báo khi xuất hiện boss tại Map BossEvent

Drop 1 item tỉ lệ 100%

... đang cập nhật