f
 


- Mu Xuyên Việt - 500 New Item Season 6.9 OB 20/5/2020

Mu Xuyên Việt - 500 New Item Season 6.9 - Alpha Test: 19/5/2020 - Open Beta: 20/5/2020 - Exp 300x Drop 20% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://muxuyenviet.com

Mu moi ra thang 5 2020 - Mu Xuyên Việt - 500 New Item Season 6.9


muxuyenviet.com
http://muxuyenviet.com

MÁY CHỦ MỚI HỒI SINH
Auto Reset Trong Game


Alphatest Game 09h00 - 18/5/2020
Open Chính thức 13h00 - 20/5/2020
( tức vào lúc 1h chiều )THÔNG TIN SERVER OPEN GAME

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 20 lần rs - 400 lv - 5000 point - 200 triệu zen


• Website : http://muxuyenviet.com muxuyenviet.com
• Tài khoản :
http://id.muxuyenviet.com id.muxuyenviet.com
• Diễn Đàn :
http://forum.muxuyenviet.com forum.muxuyenviet.com
• Version : Season 6.9
• Cụm Máy Chủ : Hồi Sinh
• Exp : 300x
• Drop : 10%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : ICM

CƠ CẤU ĐUA TOP OPEN

• Top 11h open game
• Top 4 ngày open game
Top Chủng tộc 7 ngày lần
• Top điểm thưởng
• Top phú hộ


♥ Khái Quát Server: