f
 


Event mini diễn ra vào 20h mỗi tối + ngọc săn được có giá trị cực cao - Mu Xích Long Season 6.9 OB 23/7/2023

Mu Xích Long Season 6.9 - Alpha Test: 21/7/2023 - Open Beta: 23/7/2023 - Exp 100x Drop 10% - Event mini diễn ra vào 20h mỗi tối + ngọc săn được có giá trị cực cao - Mu Online private lậu mới ra tháng 7 2023

Trang chủ: http://muxichlong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/fanpage.muxichlong/

- Thân chào Anh Em!
Anh Em thích 1 MU Cày cuốc, Săn item, Ngọc..v..v..Không cần nạp tiền mà vẫn có tất thì mời AE Tham Gia Máy Chủ “Xich Long”
- ALPHA TEST 13:00 ngày 21/07/2023
- OPEN BETA 13:00 ngày 23/07/2023
- Trang Chủ : http://muxichlong.com/
Event Mini diễn ra vào 20h mỗi tối
Event Kundun Lorencia vào mỗi tối
 Item + Ngọc săn được có giá trị cực cao
Giao dịch mua bán trong game = Wcoin
 ADM thu mua Wcoin = Chuyển khoản
Max Item 380-400, Wing 3 - 3 Op
BQT Tâm Huyết, Support Tận Tình , Chu Đáo
- -- ALPHA TEST 13:00 ngày 19/07/2023- - -
 Tặng 65.000 Point + 10.000.000 Gcoin
- - - OPEN BETA 13:00 ngày 21/07/2023- - -
Tặng 10.000 Point ngay khi OPEN Chính Thức
Chi tiết Đua Top Reset Alpha test + Open Beta :
- Fanpage : https://www.facebook.com/FanPage.MuXichLong/