f
 


Servidor gratuito, lançamento dia 20/09 - Mu Wise 6.3 OB 20/9/2019

Mu Wise 6.3 - Alpha Test: 1/9/2019 - Open Beta: 20/9/2019 - Exp 500x Drop 30x - Servidor gratuito, lançamento dia 20/09 - Mu Online private lậu mới ra tháng 9 2019

Trang chủ: http://www.muwise.com.br

 

- PHIÊN BẢN: MÙA 6.3 - BUG BLESS: TẮT - DROP'S: 60% - Đặt lại tối đa: 200 - KHÔNG BÁN HÀNG - HÓA ĐƠN MỚI - BẢN VAW TRỰC TUYẾN - PVP cân bằng hoàn toàn - EXP: 450 ~ 10 - ĐIỂM TỐI ĐA: HỆ THỐNG XÂY DỰNG - LOẠI RESET: ĐIỂM - ĐIỂM LẠI: 300 - HỆ THỐNG ĐIỂM HUNT - HỆ THỐNG CHỈ ĐỊNH - 24 GIỜ TRỰC TUYẾN - ĐĂNG KÝ VÀ BẮT ĐẦU CHƠI!