f
 


Sever nonreset , trang bị phù hợp xưa và cũ đều chơi được - Mu War Season 6 OB 8/8/2022

Mu War Season 6 - Alpha Test: 6/8/2022 - Open Beta: 8/8/2022 - Exp 8000 Drop 80 - Sever nonreset , trang bị phù hợp xưa và cũ đều chơi được - Mu Online private lậu mới ra tháng 8 2022

Trang chủ: https://id.muwar-ss6.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100065055760077

Link tải game : https://id.muwar-ss6.vn/ Open 18h00 Ngày 08/08/2022. Sever đầu đã hoạt động được 5 tháng , Nay Reset toàn bộ và làm mới lại Sever ạ 😁😁😁 Mong các đại ca Ủng Hộ. ⭐️Danh Hiệu và Quân Hàm nâng miễn phí trang trí cho đẹp ạ 😁 ⭐️Sever reset 1 lần = 10 Point . điểm exp cao reset nhanh ạ . với hướng chơi lâu dài . đi Event reset nhanh. ⭐️Sever 2 và 3 treo 3 Acc/1PC Full Event. ⭐️Sever 4 Event sự kiện Chiến Trường Thần Ma 2h 1 lần Win được Ngọc Full. treo 1Acc/1PC. ⭐️Bãi Barack và Aslan train Wcoin .. Đi Huyết Lâu và Quảng Trường Quỷ Train WCoin và Ngọc CusTom + Ngọc các loại. ⭐️Hỗn Nguyên Lâu Drop Trang bị Custom Mới. ⭐️Boss Vàng xuất hiện 1 lần 2 Map Davias và Loren.⭐️

Hẹn Các tất cả đại ca ở Trong Game :D :D

Link tải game : https://id.muwar-ss6.vn/ Open 18h00 Ngày 08/08/2022. Sever đầu đã hoạt động được 5 tháng , Nay Reset toàn bộ và làm mới lại Sever ạ 😁😁😁 Mong các đại ca Ủng Hộ. ⭐️Danh Hiệu và Quân Hàm nâng miễn phí trang trí cho đẹp ạ 😁 ⭐️Sever reset 1 lần = 10 Point . điểm exp cao reset nhanh ạ . với hướng chơi lâu dài . đi Event reset nhanh. ⭐️Sever 2 và 3 treo 3 Acc/1PC Full Event. ⭐️Sever 4 Event sự kiện Chiến Trường Thần Ma 2h 1 lần Win được Ngọc Full. treo 1Acc/1PC. ⭐️Bãi Barack và Aslan train Wcoin .. Đi Huyết Lâu và Quảng Trường Quỷ Train WCoin và Ngọc CusTom + Ngọc các loại. ⭐️Hỗn Nguyên Lâu Drop Trang bị Custom Mới. ⭐️Boss Vàng xuất hiện 1 lần 2 Map Davias và Loren.⭐️

Hẹn Các tất cả đại ca ở Trong Game :D :D