f
 


- Mu Vtc Season 6.9 OB 17/5/2020

Mu Vtc Season 6.9 - Alpha Test: 15/5/2020 - Open Beta: 17/5/2020 - Exp 300x Drop 10% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://mu-vtc.vn

Mu moi ra thang 5 2020 - Mu Vtc Season 6.9


Chuỗi Sự Kiện Đua Top OPEN BETA Máy Chủ VTC
1. ĐUA TOP RESER 15 NGÀY► Thời gian:

– Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 17/05/2020
– Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 01/06/20
20

► Nội Dung:

– 3 Nhân vật có số reset top nhiều nhất top All trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
– Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau BQT sẽ kiểm tra thời gian ÚP LEVEL lần cuối cùng sớm nhất .

► Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng 1 vk 
cấp 5 + 6 + luck + 1 op******************************
2. ĐUA TOP All Reset Tháng 05 – 06► Thời gian:

– Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 17/05/2020
– Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 17/06/20
20

► Nội Dung:

– Nhân vật có số lần reset nhiều nhất trong thời gian trên .
– Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau BQT sẽ kiểm tra thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất .

► Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng 1 cánh
 cấp 2 + 9 + luck + 2 op