f
 


Miễn phí 99% , ko hút máu - Mu Vô Song Season 6.9 OB 6/11/2019

Mu Vô Song Season 6.9 - Alpha Test: 6/11/2019 - Open Beta: 6/11/2019 - Exp 5000x Drop 60% - Miễn phí 99% , ko hút máu - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2019

Trang chủ: http://mu-vosong.com

Mu Vô Song

Người đăng: Thang Nguyen · Vừa xong · 

🔥🔥🔥Thông Tin Server Vô Sông 🔥🔥🔥

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️Mu-VoSong .Com⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

Open : 19h00 ( 7h tối ) Ngày 6/11

➡️Trang chủ: Mu-VoSong .Com

➡️Fanpage : https://www.facebook.com/MuSever666/

🎁 EXP : 5000

🎁 Drop Ngọc , Nguyên Liệu , Item : 60

🎁 Map Drop : Icarus

👉 BOSS DROP

🔥 Kundun: 
✔️ ITem 380
✔️ ITem Thần
✔️ Nguyên Liệu W3 , W2.5

🔥 Tháp Tinh Luyện:
✔️ ITem 380
✔️ Nguyên Liệu W3 , W2.5

🔥 MeDuSa
✔️ ITem 380
✔️ Nguyên Liệu W3 , W2.5

🔥 Selupan - Rakion
✔️ ITem Socket
⛔️ Cân Bằng Các Iteam Socket không có dòng hoàn hảo ⛔️

⛔️ Sự Kiện InGame :

👉 Blood Castle : Chiến thắng nhận Wcoin

👉 Devil Square : Chiến thắng nhận Wcoin

⛔️ Sự Kiện InGame Săn Boss Nhận Wcoin

👉 Giết Kundun Nhận - 2000 Wcoin

👉 Giết Selupan Nhận - 2000 Wcoin

👉 Giết Medusa Nhận - 2000 Wcoin

🈴🈴🈴🈴Cụm Vô Song🈴🈴🈴🈴

✅ĐUA TOP RESET CHÀO ĐÓN THÁNG 11/2019✅
⚜️⚜️⚜️Từ ngày 06/11/2019 - 16/11/2019⚜️⚜️⚜️
Top 1 : Nhận 1 set cấp 4 + 10 : 3 option + luck
Top 2 : Nhận 1 set cấp 3 + 10 : 3 option + luck
Top 3 : Nhận 1 set cấp 2 + 10 : 3 option + luck
Top 4-10: Nhận 100k GCOIN

✅ĐUA TOP PHÚ HỘ CHÀO ĐÓN THÁNG 11/2019✅
⚜️⚜️⚜️Từ ngày 04/11/2019 - 16/11/2019⚜️⚜️⚜️
Top 1 : Nhận 1 WING 2.5 +10 3option luck
Top 2 : Nhận 1 WING 2.5 +10 2option luck 
Top 3 : Nhận 1 WING 2 +10 2option luck
Top 4-10: Nhận 200k GCOIN

✅MỐC NAP TÍCH LŨY ✅
Mốc 80 : 10 Ngọc Ước Nguyện
Mốc 150 : 20 Ngọc Ước Nguyện - 20 Ngọc Tâm Linh
Mốc 200 : 20 Ước Nguyện 20 Tâm Linh 30 Sinh Mệnh
Mốc 400: 50 Ước Nguyện 50 Tâm Linh 50 Sinh Mệnh