f
 


Webshop full, có bán nhân vật reset cao - Mu Vĩnh Long Seassion 6.9 Custom OB 10/4/2022

Mu Vĩnh Long Seassion 6.9 Custom - Alpha Test: 6/4/2022 - Open Beta: 10/4/2022 - Exp 500 Drop 50 - Webshop full, có bán nhân vật reset cao - Mu Online private lậu mới ra tháng 4 2022

Trang chủ: http://muvinhlong.net

Fanpage hỗ trợ: http://facebook.com/muvinhlong

♻️ Trang chủ : http://muvinhlong.net/
🎯 Hệ thống tự nâng cấp Cộng Hưởng trên Web Quản lý
💥 Có thể mua hoặc bán nhân vật có reset sẵng.
💥 Webshop Mua và bán các Item đã săn từ Game.
💥 Nâng cấp từng tính năng cho item sãng có!
💥 Sức mạnh 7 Class được cân bằng hoàn chỉnh

💥 Hệ thông mới lạ, Website quản lý độc quyền và những tính năng mà mu khác không có như:

Người chơi có thể xem thông nhân vật khác, item đang mặt, item trong thùng đồ, xem point vv.v
------------------------------------
🔰 Máy chủ  : Mu Vĩnh Long
🔰 Alphatest : 13h ngày 6/04/2022
🔰 Openbeta : 13h ngày 10/04/2022
⚜️ Exp: 500x
⚜️ Drop: 50%
⚜️ Giới hạn reset: 15 lần /ngày
⚜️ Autoreset trực tiếp trong game
⚜️ Train quái rớt ngọc và đồ Excellent tỷ lệ cao
⚜️ Giới hạn 10 tài khoản/1 PC
🎁 Gift CODE Tân Thủ:
★ 1 Bùa tăng kinh nghiệm 03 ngày
★ 1 Gấu Trúc 3 ngày