f
 


Full custom - full even - sự kiện - tính năng - Mu Việt Nam - Custom -Full Even Sự Kiện Full Custom 6.15 OB 3/8/2021

Mu Việt Nam - Custom -Full Even Sự Kiện Full Custom 6.15 - Alpha Test: 1/8/2021 - Open Beta: 3/8/2021 - Exp 3000 Drop 30 - Full custom - full even - sự kiện - tính năng - Mu Online private lậu mới ra tháng 8 2021

Trang chủ: https://muvietnam-custom.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthanhpho.net/

🔶 Anphatest: 10h00 ngày 01/08/2021

🔶 Open Beta: 13h00 ngày 03/08/2021

🔰Ra Mắt Phiên Bản Full Custom Mở Rộng

🔰Không Mốc Nạp - Không Even Tặng Đồ - Không Bán Đồ -Không Tốp Nạp

🔶 Trang chủ : https://muvietnam-custom.com/

🔰 Fanpage : https://www.facebook.com/MuThanhPho.Net/

🔶 Máy chủ : Tuần Châu

🔶 Exp 3000x

🔶 Exp Master 300x

🔶 Drop 30%

💻 [PHIÊN BẢN Custom Đẹp Mắt - Hiệu ứng 3D - Full tính năng

💻Giới Hạn Reset Hàng Ngày 20 lần / 1 Ngày vào 00h

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🎁 TÂN THỦ NHẬN CODE OPEN:

★ Tạo Nhân Vật Có Ngay 10.000 Point

★ Sét đồ hỗ trợ + bùa Gấu + W2 bán = Zen

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

★Tính Năng Nâng Cấp

★Hệ Thống Cộng Hưởng Đồ Lên 3 option

★Hệ Thống Vũ khí Rồng Tăng Dame

★Hệ Thống Nâng Cấp Danh Hiệu

★Hệ Thống Nâng Cấp Tu Chân

★Hệ Thống Nâng Cấp Quân Hàm

★Hệ Thống Nâng Cấp Đồ Cấp 2

★Hệ Thống Nâng Cấp Vũ Khí Cấp 2

★Hệ Thống Thu Mua Đổi Đồ Exl lấy Wincoin

★Hệ Thống Tạo Nhóm

★Hệ Thống Tìm Nhóm

★Hệ Thống PetMun Nâng Cấp

★Hệ Thống Mix Pét 1 2 3 4 5

★Hệ thống off train tự động reset khi bận đi làm

★Ngoài Ra Còn Nhiều Những Tính Năng Khác ...vv