f
 


Game miễn phí, không top nạp, mốc nạp, mọi thứ đều tự kiếm mà có. admin thân thiện, tôn trọng member - Mu Việt - Máy Chủ Bạch Long 6.9 OB 20/3/2021

Mu Việt - Máy Chủ Bạch Long 6.9 - Alpha Test: 13/3/2021 - Open Beta: 20/3/2021 - Exp 500 Drop 15 - Game miễn phí, không top nạp, mốc nạp, mọi thứ đều tự kiếm mà có. admin thân thiện, tôn trọng member - Mu Online private lậu mới ra tháng 3 2021

Trang chủ: http://muviet24h.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mubachlong.com.vn

✔ KHÔNG TOP NẠP - KHÔNG MỐC NẠP - Gây mất cân bằng dân cày và dân nạp.

✔ Box Vũ Khí - Chi phí duy trì Server.

✔ Mọi Item đều có thể cầy cuốc trong Game

✔ Tránh tình trạng dân nạp VÔ ĐỐI - Có những trận PK cân bằng..

✔ Tất cả mọi người đều có thể tham gia đua top

✔ Game Play mới lạ chưa MU nào dám làm