f
 


Săn đồ full,auto reset,ngọc giá trị - Mu Tử Vong Season 6.9 OB 3/1/2021

Mu Tử Vong Season 6.9 - Alpha Test: 2/1/2021 - Open Beta: 3/1/2021 - Exp 100 Drop 10 - Săn đồ full,auto reset,ngọc giá trị - Mu Online private lậu mới ra tháng 1 2021

Trang chủ: http://mutuvong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu-t%e1%bb%ad-vong-ch%c6%a1i-l%c3%a0-nghi%e1%bb%87n-102681464951128

🛡 Giới Thiệu : Phiên Bản Season 6 Classic là Phiên bản Nâng Cấp Auto Reset,Auto Train và nhặt đồ ,...dành cho người yêu MU ONLINE Season 6.

🛡 Max Wing 3. Max đồ Socket . 7 Class chuẩn SS6

🛡 Phân bố bãi quái Train hợp lý lượng Exp và Drop vừa phải.

🛡 Hệ thống Drop đồ Full

🛡 Hệ thống cân bằng DMG và 7 Class

------------------------------------------

🔶 ALPHA TEST : 14:00 02/01/2021

🔶 OPEN BETA : 20:00 03/01/2021

🔶 Trang chủ : http://mutuvong.com/

🔶 Fanpage :

https://www.facebook.com/MU-T%E1%BB%AD-Vong-Ch%C6%A1i-l%C3%A0-Nghi%E1%BB%87n-102681464951128

🔶 Gruop :

https://www.facebook.com/groups/942020076299528