f
 


Free play 90 % - Mu Trống Đồng Ss6.16.1,5 OB 4/12/2021

Mu Trống Đồng Ss6.16.1,5 - Alpha Test: 2/12/2021 - Open Beta: 4/12/2021 - Exp 9999 Drop 80 - Free play 90 % - Mu Online private lậu mới ra tháng 12 2021

Trang chủ: https://mutrongdong.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoirattp

Alphatest : 13h - 02/12/2021

- Tạo Nhân Vật Có Ngay 65.000 Point

- 2 Tỉ Zen.

- Max WcoinC.

- Shop Loren bán hộp Nhân Phẩm Drop Tất Cả Các đồ.

- Shop Bán Ngọc Full, Nguyên Liệu Sách Các Thứ, vv

- Tất Cả Boss Xuất Hiện Tại Arena.

Open Beta : 13h - 04/12/2021

- Tạo Nhân Vật Có 20.000 Point, 2 Tỉ Zen.

- Nhận Pet Cấp 1 3 Ngày.

- Khóa Tính Năng Sách Thuộc Tính ( Sau 14 Ngày Sẽ Mở ).

- Khóa Tính Năng Trang Sức ( Sau 14 Ngày Sẽ Mở ).

- Sever 1 - PvP - Event - 100% EXP

- Sever 2 - No-PK - Event ( Không có Boss Class ) - 60% EXP.

Map Train :

Thung Lũng Loren deep Bãi trani chiến trường full quái + boss

Nguyên Liệu + Đồ :

- Quần Áo + Khiên + Vũ Khí Drop tại Boss Vàng.

- Nguyên Liệu Quay Wing Cấp 1 và Pet cấp 1 drop tại Kundun, Medusa, Selupan, Boss Class.

Trang Chủ: https://mutrongdong.tv/

FanPage : https://www.facebook.com/mumoirattp

Tải Game : https://mutrongdong.tv/