f
 


🔷 phiên bản mu ss6 được custom mix reset được wcionc - săn bos nhận gp kèm wc hệ thống npc thu mua đồ exc tại lorenci - Mu-Traidat.Com 6.9 OB 10/10/2020

Mu-Traidat.Com 6.9 - Alpha Test: 8/9/2020 - Open Beta: 10/10/2020 - Exp 1000 Drop 20% - 🔷 phiên bản mu ss6 được custom mix reset được wcionc - săn bos nhận gp kèm wc hệ thống npc thu mua đồ exc tại lorenci - Mu Online private lậu mới ra tháng 10 2020

Trang chủ: http://mu-traidat.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutraidat666

🎆🎆🎆 Mu-Traidat.com 🎆🎆🎆

Ra Mắt Máy Chủ : Bạch Long

Alpha test: 12:00 - 08/09/2020

Open beta: 13:00 - 10/09/2020

Open Tặng 1 Reset 20k Pont

Ai Cày Reset Là có

Link WEB : http://mu-Traidat.com/

Đăng Ký : http://mu-Traidat.com/mc/

Tải Game :

https://drive.google.com/file/d/1EeozUqsTVZMaL2mLs_USuy-y9cAofied/view

Link Page :

https://www.facebook.com/mutraidat666

Exp : 1000x

Drog : 20 %

Keep point, có auto reset. 1 level 1 pont

🔷 Reset auto in game không cần ra web.

Không Giới Hạn Reset - Có Map Non Pk

🔷 Hỗ trợ tân thủ Map train dùng để cày reset

Chế Độ /offattack Tự Đánh Khi Tắt Máy - Dành Cho Mọi Ngượi Bận Công Việc

🔷 Phiên bản Mu SS6 được Custom Mix

Reset Được Wcionc - Săn Bos Nhận GP Kèm WC

Hệ Thống NPC Thu Mua Đồ Exc Tại Lorencia

🔷 Nhận quà theo mốc Relife. 500 Lần Relife

(Mọi Người Lưu ý) -( Càng Relife Thì Reset Càng Chậm Lại )

//Relife Lần 1 Về 0 Reset 20k point

== Nhận Quà 1 Sét đồ 400 Full Thần +10 kèm 50k Wcionc

//Relife Lần 2 Về 0 Reset 30k point

== Nhận Quà 1 Sét đồ Cấp 2 Full Thần +11 Và Wing 3.5 Full +13 kèm 200k Wcionc

//Relife Lần 3 Về 0 Reset 40k point

== Nhận Quà 1 Sét đồ Cấp 3 Full Thần +13 Và Wing 4 Full +15 kèm 300k Wcionc

//Relife Lần 4 Về 0 Reset 50k point

== Nhận Quà 1 Sét đồ Custom Full Thần +15 Và Wing Custom Full +15 kèm 500k Wcionc

💥💥💥💥 Lệnh Trong Game 💥💥💥💥

Đồ hỗ trợ : /tanthu

Treo và reset : /reset auto - /train -/off attack

Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd

Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl

Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem

Xin Zen : /zen 9999999999

Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack

Tự Động Reset : /reset auto

Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu

Làm Nhân Vật 3 : /nv3