f

- Mu Toàn Quốc Season 6.9 OB 11/6/2019

Mu Toàn Quốc Season 6.9 - Alpha Test: 9/6/2019 - Open Beta: 11/6/2019 - Exp 350x Drop 15% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 6 2019

Mu moi ra thang 6 2019 - Mu Toàn Quốc Season 6.9


 
 
    mutoanquoc.com
    http://mutoanquoc.com
 
 
    SERVER MỚI
    HỖ TRỢ TÂN THỦ 1 SÉT ITEMS FULL
 
    GAME HAY NHẤT NĂM 2019
 
    Alphatest game 13h00 - 09/6/2019
    Open Chính thức 13h00 - 11/6/2019
 
 
 
    THÔNG TIN SERVER OPEN GAME
 
    Hỗ trợ tân thủ Khi open : 20 lần rs - 400 lv - 4000 point - 20 triệu zen
 
    • Website : http://mutoanquoc.com mutoanquoc.com
    • Tài khoản : http://id.mutoanquoc.com id.mutoanquoc.com
    • Version : Season 6.9
    • Exp : 300x
    • Drop : 10%
    • Đường truyền : 1GBs
    • Data Center : VDC Việt Nam
    • Antihack : VG pro 
 


Bình Luận
Đi lên