f
 


Open 13h 10/05 cuộc chiến bắt đầu chia sẻ nhận wcionc và code - Mu-Time.Com 6.9 OB 10/5/2020

Mu-Time.Com 6.9 - Alpha Test: 8/5/2020 - Open Beta: 10/5/2020 - Exp 2000 Drop 20 - Open 13h 10/05 cuộc chiến bắt đầu chia sẻ nhận wcionc và code - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://mu-time.com/

🌐🌐🌐MU-TIME.COM🌐🌐🌐

🔜🔜🔜 Ra Mắt Máy Chủ : Chiến Thần

💥 Anpha Test : 18h 08/05/2020

🆙Open : 13h 10/05/2020

✔️Train Nhận Wcionc Tại Barracks + Kantru 4 + Kill Boss

✔️NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia

✔️Hệ thống pet cấp 1 cấp 2 siêu vip !

✔️Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3

✔️Quay Wing 3 – SW3 – Wing cấp 4…

✔️Hệ Thống Party tự Động ( F10 )

✔️Cộng Hưởng Max 3op

✔️F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )

🔥🔥🔥Event GameMaster tổ chức:🔥🔥🔥🔥🔥
🔥Truy tìm GM
🔥PK Boss Trùm
🔥Đua Ngựa
🔥Giải Cứu Công Chúa
🔥PK Tranh Đấu
🔥Hỏi nhanh đáp nhanh

Đặc Biệt Mu có thể sử dụng chức năng auto reset khi off game ! Các hệ thống Event boss cân bằng người chơi giúp người chơi không gay nhàn chán ( thời gian event boss để phần đăng ký của sever ) Gia trị đồ săn boss trong game cao và hiếm !

➡️Tang chủ: Mu-time.Com

➡️Đăng Ký :

➡️Link Tải Game :

Fanpage : https://www.facebook.com/MuSever666/

𝐄𝐱𝐩 : 2000
Drop : 20%

Giới hạn Reset Ngày 20 Lần

➡️➡️➡️➡️ Giftcode
BƯỚC 1: S.H.A.R.E liền nội dung này.
BƯỚC 2: T.A.G 3 người bạn dưới bài này nhé
Pm Page Nhận 50k Wionc

💥💥💥💥 Lệnh Trong Game 💥💥💥💥

Đồ hỗ trợ : /tanthu

Treo và reset : /reset auto - /train -/off attack

Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd

Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl

Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem

Xin Zen : /zen 9999999999

Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack

Tự Động Reset : /reset auto

Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu

Tang chủ: Mu-time.Com

Đăng Ký :

Link Tải Game :

Fanpage : https://www.facebook.com/MuSever666/