f
 


Mu cày cuốc - Mu Thiên Việt Season6.15 OB 1/9/2021

Mu Thiên Việt Season6.15 - Alpha Test: 29/8/2021 - Open Beta: 1/9/2021 - Exp 200x Drop 30% - Mu cày cuốc - Mu Online private lậu mới ra tháng 9 2021

Trang chủ: http://mu-thienviet.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu-thi%c3%aan-vi%e1%bb%87t-104285555315607

Thông tin Sv

Máy Chủ Mới- Sv BAVUONG

Anphatest : 14h ngày 29/08

Open beta : 14h ngày 01/09

💻 Thông tin tính năng mới

🔰 Hệ thống Boss Class tích hợp với sự kiện Khiêu chiến boss guild

🔰 Chức năng đổi đồ exl, đồ thần mới lạ

🔰 Even hỗn chiến, đấu trường thần ma, đại chiến guil

🔰 Hệ thống tiệc rượu mới lạ hấp dẫn

🔰 Item Thần nguyên thủy