f
 


Miễn phí 99% , cày cuộc - Mu Thiên Tôn Ra Mát Máy Chủ Hùng Bá Free Season 6.18 OB 7/10/2023

Mu Thiên Tôn Ra Mát Máy Chủ Hùng Bá Free Season 6.18 - Alpha Test: 4/10/2023 - Open Beta: 7/10/2023 - Exp 9999 Drop 30 - Miễn phí 99% , cày cuộc - Mu Online private lậu mới ra tháng 10 2023

Trang chủ: http://mu-thienton.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ss6muthienton

📌 Trang Web : http://mu-thienton.com

⚔ MÁY CHỦ : Hùng Bá

⚔ Alpha Test: 08h00 - 04/10/2023

⚔ Open Beta: 20h00 - 07/10/2023

📌 TRANG CHỦ

http://mu-thienton.com/

📌 ☆☆☆ Fanpage - Hỗ Trợ ☆☆☆

https://www.facebook.com/ss6muthienton

📌 ☆☆☆ Zalo - Hỗ Trợ ☆☆☆

https://zalo.me/g/gctmbf550

👉 THÔNG TIN MÁY CHỦ:

👉 Exp sud 1 - PK : 9999 - Giới Hạn 10 tài khoản/PC

👉 Exp sud 2 - NO PK : 5000 - Giới Hạn 5 tài khoản/PC

👉 Tạo Nhân Vật OPEN 0 rs + 10k Pont

👉 Master Max 600

👉 Ko Mất Thời Gian Làm Nhiệm Vụ 2 & 3 : /Change

👉 Giới Hạn Reset: 20 lần /ngày. ( /Reset auto ,/reset ,)

👉 Giới hạn 5 cửa sổ game/1 PC - 5 Tài Khoản

======= Hướng Dẫn Cơ Bản Trong Game =======

✅ Lệnh Làm Nhiệm Vụ /change - Gõ 2 Lần

✅ Lệnh Cộng Điểm /addstr - agi - vit - ene - cmd"

✅ Lệnh Tụ Động Reset - /Reset auto

✅ Tự đánh - attack --- Off tự đánh - Offattack

✅ Lệnh Đổi Giới Tính /class Muốn Đổi - dk dw su elf mg dl rf"

✅ Lưu ý : Đổi class mọi người xem tháo hết đồ đang mặc tại nhân vật

✅ F5 - Hệ Thống Thuê Flag

✅ F5 - Bật Menu Game

✅ F6 - Bật Tắt Window Chat

✅ F7 - Hệ Thống Bật Tắt Rank Hiệu

✅ F8 - Bật Aiti Lag

✅ F10 - Camera - F12 ẩn game

✅ Phím O - Bật Tắt Hiệu Ứng

======= Hệ Thống Nâng Cấp Item =======

⚔ Nâng cấp Từ sét custom 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190%

⚔ Nâng Cấp Từ vk cấp 1 - cấp 2 - cấp 3 - cấp 4 - cấp 5 - cấp 6 - cấp 7 - cấp 8 - cấp 9 - cấp 10

⚔ Nâng Cấp Từ Wing Custom 10% 15% 20% 25% 30%

⚔ Nâng Cấp Từ Pét 1 2 3 4 5 6 9 ...

======= EVENT CHIA SẼ BÀI VIẾT NHẬN WCOIN =======

L.I.K.E + S.H.A.R.E Gửi Ảnh Page.

Phần Thưởng : 500K WCoinC