f
 


- Mu-Thiên Sứ Season 6.3 OB 4/11/2019

Mu-Thiên Sứ Season 6.3 - Alpha Test: 2/11/2019 - Open Beta: 4/11/2019 - Exp 150x Drop 1% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2019

Trang chủ: http://mu-thiensu.com

Mu moi ra thang 11 2019 - Mu-thiên Sứ Season 6.3

 
EXP : 150x Thuật Sĩ (SUM) : 300
Tỉ Lệ Drop: 20% - Drop Ngọc : 3% Chiến Binh (RF) : 350
Phiên Bản : Season 6.3 Premium Đấu Sĩ (MG) : 220
Giới Hạn Reset : 3 lần / ngày Chúa Tể (DL) : 250
Train Quái Drop Ngọc : Map Arena [Sub-20] Tạo NV Mới : 5 Reset / 1500 Point / 100.000.000 Zen
Antihack : Chống Hack 99% (Block Triệt Để) Tạo Tài Khoản Mới : 10.000.000 Zen (Ngân Hàng)
Alpha Test : 15h00 02/11/2019 (Có xóa nhân vật) Tạo Guild : 300 Level / 10 Reset
Open Beta : 15h00 04/11/2019 Max Wing 3 - No Item Custom