f
 


Sever không item full. không wedshop. cộng hưởng max 3 option. exc drop max 1 op. nơi dân cày lên tiếng - Mu Thiên Quyền Season : 6.3 OB 21/7/2020

Mu Thiên Quyền Season : 6.3 - Alpha Test: 19/7/2020 - Open Beta: 21/7/2020 - Exp 100x Drop 5% - Sever không item full. không wedshop. cộng hưởng max 3 option. exc drop max 1 op. nơi dân cày lên tiếng - Mu Online private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: http://muthienquyen.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu-thiên-quyền-106007694488261/

🇻🇳LINK MU: muthienquyen.com
🇻🇳Version : Season 6.3
🎮Allphatest : 18h00  19/7/2020
🎮 OpenBeta : 19h00   21/7/2020
• Exp : 100x
• Master: 10x
• Drop : 5%
• Đường truyền : 1GBs
• Chống hack : 99% 
• Server Keepoint / AutoReset/ Offattack (Free)
• Sever chuẩn mực cày cuốc
• Tạo nhân vật được tặng 5.000 Point
📌 GHRS ngày 20 lần
📌 Ex drop max 1 option
📌Sever 3 không . không custom. không wedshop. không full thần + socket tạp nham
📌 Hệ thống đồ chuẩn ss6.3 Wenbez
📌 Ngọc và item mang giá trị cực cao
📌 Săn boss nhận Wcp 
📌 Cộng hưởng = Wcp max 3 option
📌 Thu mua ex = 500 Wc
📌 Full sự kiện in game
🔥 Lộ trình phát triển game
+ Ngày 1 : Lông vũ drop ( Máp arena)
+ Ngày 3 : Nguyên liệu sói tinh drop ( arena)( Nanh sói bc 8)
+ Ngày 5 : Mở sự kiện IG ( Gaion) Đồ cấp 5 + Mở cộng hưởng lên 2 op
+ Ngày 7 : Mở sự kiện Dopple ( Vũ khí cấp 5)
+ Ngày 15 :Mở boss quỷ vương ( Nguyên liệu w2.5. cụm ngọc các loại)+ Mở cộng hưởng lên 3 op
+ Ngày 30 : Mở boss medusa ( đồ 380 )
+ Ngày 60: Mở boss kundun ( Vũ khí 380) + Nguyên liệu wing 3
+ Ngày 120 : Mở boss selupan. ( Đồ socket)

🔥 Đua tốp Alphatest Và phần thưởng : http://muthienquyen.com/?p=49
🔥Chuỗi sự kiện 7 ngày open
link : http://muthienquyen.com/?p=121
🔥 Tốp phú hộ tháng 7 và phần thưởng
link.: http://muthienquyen.com/?p=90
🔥 Hệ thống boss và sự kiện trong game : http://muthienquyen.com/?p=193
🔥Link tải game : http://ybshare.com/download/tk6vbvsunb#download

Goup FB : https://www.facebook.com/MU-THIÊN-QUYỀN-106007694488261/

Nhóm FB : https://www.facebook.com/groups/191783105594096/?ref=share

🎮  Adm nhiệt tình. không tham gia game. không vùng kín. Trung gian miễn phí các vấn đề giao dịch chung sv. Ban Quản trị chu đáo .24/24 giải quyết mọi thắc mắc của game thủ