f
 


Không mốc nạp - không even tặng đồ free - Mu Thành Phố Ss6.5 Cầy Cuốc - Item 3 Opt Ss6.5 Max Item 3 Option-Cầy Cuốc OB 25/7/2021

Mu Thành Phố Ss6.5 Cầy Cuốc - Item 3 Opt Ss6.5 Max Item 3 Option-Cầy Cuốc - Alpha Test: 23/7/2021 - Open Beta: 25/7/2021 - Exp 1000 Drop 20 - Không mốc nạp - không even tặng đồ free - Mu Online private lậu mới ra tháng 7 2021

Trang chủ: http://muthanhpho.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthanhpho.net

🔰Ra Mắt Phiên Bản Mở Rộng Cầy Cuốc Chuẩn- Item Max 3 option

🔰Không Mốc Nạp - Không Even Tặng Đồ - Không Bán Đồ

🔰Drop Các Sét Đồ Có Time - Theo Quy Trình Lâu Dài!

🔶 Trang chủ : http://muthanhpho.net/

🔰 Fanpage : https://www.facebook.com/MuThanhPho.Net/

🔶 Máy chủ : Lorencia-NEW

🔶 Exp 3000x

🔶 Exp Master 300x

🔶 Drop 20%

🔶 Alphatest: 10h00 ngày 23/07/2021

🔶 Open Beta: 13h00 ngày 25/07/2021

💻 [PHIÊN BẢN 6.5 Item 3 option Giá trị Cao

💻Giới Hạn Reset Hàng Ngày 20 lần / 1 Ngày vào 00h

💻Sever Cầy Cuốc Max 3 option, Đồ Giá Trị Cao

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🎁 TÂN THỦ NHẬN CODE :

★ 1 set đồ 3 op +9 và vũ khí 7 ngày + gấu bùa exp 3 ngày

★Tạo Nhân Vật Test Có Ngay 65.000 Point

★Tạo Nhân Vật Open Có Ngay 10.000 Point

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

★Tính Năng Nâng Cấp

★Hệ Thống Cộng Hưởng Đồ Lên 3 option

★Hệ Thống Vũ khí Rồng Tăng Dame

★Hệ Thống Nâng Cấp Danh Hiệu

★Hệ Thống Nâng Cấp Tu Chân

★Hệ Thống Nâng Cấp Quân Hàm

★Hệ Thống Nâng Cấp Đồ Cấp 2

★Hệ Thống Nâng Cấp Vũ Khí Cấp 2

★Hệ Thống Thu Mua Đổi Đồ Exl lấy Wincoin

★Hệ Thống Tạo Nhóm

★Hệ Thống Tìm Nhóm

★Hệ Thống PetMun Nâng Cấp

★Hệ Thống Mix Pét 1 2 3 4 5

★Hệ thống off train tự động reset không cần cắm treo máy

★Ngoài Ra Còn Nhiều Những Tính Năng Khác ...vv

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖