f
 


- Mu Thành Phố Season 6.9 OB 7/7/2019

Mu Thành Phố Season 6.9 - Alpha Test: 5/7/2019 - Open Beta: 7/7/2019 - Exp 500x Drop 20% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 7 2019

Trang chủ: http://muthanhpho.com

Mu moi ra thang 7 2019 - Mu Thành Phố Season 6.9


muthanhpho.com
http://muthanhpho.com


SERVER MỚI QUYỀN LỰC
AUTO RESET TRONG GAME


Alphatest game 13h00 - 4/7/2019

Open Chính thức 13h00 - 7/7/2019
( tức vào lúc 1h00 chiều )

 THÔNG TIN OPEN GAME SERVER

Hỗ trợ tân thủ : 20 lần rs - 400 level - 4000 point - 20 triệu Zen

• Website : http://muthanhpho.com muthanhpho.com
• Tài khoản :
http://id.muthanhpho.com id.muthanhpho.com
• Diễn Đàn :
http://forum.muthanhpho.com forum.muthanhpho.com
• Version : Season 6.3
• Cụm Máy Chủ : Quyền Lực
• Exp : 300x
• Drop : 10%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : ICM Pro