f
 


Game là dễ - cày là có - Mu Tham Vọng 6.9 OB 21/11/2021

Mu Tham Vọng 6.9 - Alpha Test: 19/11/2021 - Open Beta: 21/11/2021 - Exp 1200 Drop 35 - Game là dễ - cày là có - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2021

Trang chủ: http://muthamvong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/hotrocongdonggame

💖HÓT💖HÓT💖HÓT💖

★chào mừng các bạn ★!

muthamvong.net

★★★★💖★★★★

♻️ THÔNG TIN SERVER : MUTHAMVONG.NET ★★★

♻️ MÁY CHỦ : Phục Hưng - SEASON 6 ★★★★

Exp sever :1200X Exp Master 100x ★

Drop : 35%

♻️ Giới hạn : 3 Acc /1PC -

❤Giới hạn Reset : 10 Lần / Ngày , Ngày CN sẽ tăng 20 lần / ngày ★

♻️ Alpha : 10H NGÀY 19 /11 /2021

♻️ OPEN BETA : 10H NGÀY 21 /11/2021.★

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

❤ 3 GIẢI TOP RESET ALPHATEST tính bắt đầu từ 10h00 ngày 19/11/2021 đến 00h ngày 21 /11/2021★

TOP 1 :500K WCOIN KHI OPEN ★

TOP 2 :400K WCOIN KHI OPEN ★

TOP 3 :300K WCOIN KHI OPEN ★

lưu ý: Mỗi người chỉ được nhận 1 phần thưởng top

♻️ Tạo nhân vật : 10.000 Point , 10 Lần Reset.★

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💖 Trang chủ : https://muthamvong.net/

💖Đăng Kí: https://id.muthamvong.net/#register

💖 FanPage : https://www.facebook.com/hotrocongdonggame/?ref=pages_you_manage

💖 likn tải game:https://id.muthamvong.net/#download

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💖 nhưng tính năng mới và even ★ !

❤ Lệnh /setpass, Party 10, Party search pass★

❤ Chiến Trường Cổ. ★

❤ Boss Guild★

❤ Ngân hàng ngọc click chuột phải gửi ngọc★

❤ Tính năng Huy Hiệu Vũ Khí Rồng★

❤ Hệ thống hộp rương: ring pedant, vũ khí rồng, zen, phân tranh, cống hiến....★

❤ Hệ thống reset thường (auto) chuẩn.★

❤ GHRS tự động trong game.★

❤ Pet muun 3 cấp độ, hồi máu ngẫu nhiên bằng ngọc Và NPC★

❤ Hệ thống Buff mới.★

💖 và nhiều even trong game cả ngày!★