f
 


Free 100% - cày wcoin thả ga - free set thần + wing 3 - Mu Ten Ten 6.15 OB 16/11/2021

Mu Ten Ten 6.15 - Alpha Test: 13/11/2021 - Open Beta: 16/11/2021 - Exp 9999 Drop 99 - Free 100% - cày wcoin thả ga - free set thần + wing 3 - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2021

Trang chủ: http://mutenten.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutenten1/

💥 Mu Ten Ten - Free 100%💥

💥 MU Ten Ten - Season 6.15 Keeppoint 💥

⏱ Alpha Test: 10h ngày 13/11/2021

⏱ Open Beta: 19h ngày 16/11/2021

- Trang chủ: http://mutenten.net

- Đăng ký: http://mutenten.net/register

- Page:

https://www.facebook.com/MuTenTen2021

- Group:

https://www.facebook.com/groups/303796471573963

===================================

🧧Chi tiết Server:

📍 Hệ Thống Exp : x9999

📍 Hệ Thống Drop : 50%

📍 Hệ Thống Exp Master : x500

📍 𝑩𝒐𝒔𝒔 𝒗𝒂̀ 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕 100% nhận Wcoin - Ruud và các Item Hiếm

📍 Max Cột : 65k ( Tăng Theo Thời Gian)

📍Đ𝒂̣̆𝒄 𝑩𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂̣𝒑 𝑻𝒉𝒆̉ 𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝑴𝒂̣𝒊 𝒙10 𝑽𝒊̃𝒏𝒉 𝑽𝒊𝒆̂̃𝒏

📍𝑻𝒚̉ 𝑳𝒆̣̂ 𝑵𝒂̣𝒑 : 10𝒌 = 100𝒌 𝑾𝒄𝒐𝒊𝒏

===================================

🧧HỖ TRỢ TÂN THỦ SIÊU HẤP DẪN

- Hỗ trợ khởi tạo nhân vật: Cấp độ 400, 10k Point

- Hỗ trợ 𝘀𝗲𝘁 𝗧𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝘂̉ 𝗧𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗰𝗮𝗼 tại cửa hàng

- Hỗ trợ tân thủ 𝐰𝐢𝐧𝐠 𝟑 +𝟗 𝐋𝐮𝐜𝐤

- Cày cuốc chuẩn 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝟏𝟎𝟎%

===================================

🧧SỰ KIỆN TRONG GAME

📍Event - Boss 𝟭𝟬𝟬% nhận Wcoin và Ruud : Tỷ lệ rơi ngọc hiếm - Ngọc custom - Đồ VIP cao.

📍𝑻𝒉𝒐̉ 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 (100 Wcoin + 5ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud....

📍𝑺𝒖𝒎𝒎𝒆𝒓 (100 Wcoin + 5ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud....

📍𝑩𝒐𝒔𝒔 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 (1000 Wcoin + 50ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud....

📍𝑷𝒉𝒖̀ 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝑻𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 (3000 Wcoin + 100ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud....

📍𝑹𝒐̂̀𝒏𝒈 đ𝒐̉ (3000 Wcoin + 100ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud....

📍𝑲𝑰𝑴 𝑳𝑶𝑵𝑮 (5000 Wcoin + 300ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud....

📍𝑩𝒐𝒔𝒔 𝒌𝒂𝒏𝒕𝒖𝒓𝒖 (3000 Wcoin + 100ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud....

📍𝑩𝒐𝒔𝒔 𝑲𝒖𝒏𝒅𝒖𝒏 (10000 Wcoin + 500ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud - Box đồ VIP....

📍𝑩𝒐𝒔𝒔 𝑺𝒆𝒍𝒖𝒑𝒂𝒏 (20000 Wcoin + 1000ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud - Box Đồ VIP - Ngọc Custom VIP....

📍𝑩𝒐𝒔𝒔 𝑴𝒆𝒅𝒖𝒔𝒂 (20000 Wcoin + 1000ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud - Box Đồ VIP - Ngọc Custom VIP....

📍𝑩𝒐𝒔𝒔 𝑫𝒖𝒏𝒈𝒆𝒐𝒏 3 (10000 Wcoin + 500ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud - Box Đồ VIP.....

📍𝑩𝒐𝒔𝒔 𝑸𝒖𝒂́𝒊 Đ𝒊𝒆̂̉𝒖 (10000 Wcoin + 500ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud - Box Đồ VIP.....

📍𝑩𝒐𝒔𝒔 𝑵𝒊𝒙 𝑵𝒐𝒓𝒊𝒂 (10000 Wcoin + 500ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud - Box Đồ VIP.....

📍𝑩𝒐𝒔𝒔 𝑽𝑨̀𝑵𝑮 𝑽𝑰𝑷 (50000 Wcoin + 2000ruub) : Rớt Ngọc Hiếm - Custom - Wcoin - Ruud - Box Đồ VIP - Ngọc Custom VIP....

===================================

🩸Cùng Chia Sẻ bài viết rộng rãi tạo 1 sever Giải trí hấp dẫn cùng ADM .💕💕💕

Mu Ten Ten 6.15 - Một Thế Hệ MU Online Cực Hấp Dẫn.

Cam Kết 1 Thế Hệ Mu - Bền Vững - Trường Tồn