f
 


Mukeep point 1500 set đồ mới , 15 sieu boss moi va 100 pet moi - Mu Tarkan - Season 6.15 6.15 OB 4/11/2020

Mu Tarkan - Season 6.15 6.15 - Alpha Test: 2/11/2020 - Open Beta: 4/11/2020 - Exp 999 Drop 95 - Mukeep point 1500 set đồ mới , 15 sieu boss moi va 100 pet moi - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2020

Trang chủ: http://mu-tarkan.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutarkan2020/

 

Mu Custom Season 15 mukeep point
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/
💢💢 Phiên Bản : 1500 Set Đồ Mới‼

Ra Mắt Máy Chủ : Chí Tôn

 

Phiên Bản : mukeep point 1500 Set Đồ Mới , 15 sieu boss moi va 100 pet moi

𝐄𝐱𝐩 : 999999x

Drop : 95%

Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3

NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia

Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3

Quay Wing S3 Wing 4

Hệ Thống PT tự Động

Cộng Hưởng Max Full Op

f10 Bật Tính Năng Trong Game

Tự đánh Và train off

F8:Camera- F11 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )

Event GameMaster tổ chức:

Truy tìm GM

PK Boss Trùm

Đua Ngựa

Giải Cứu Công Chúa

PK Tranh Đấu

Hỏi nhanh đáp nhanh