f
 


✔️ train nhận wcionc tại barracks : kantru 3 ✔️ npc thu mua đồ exc tại lorencia ✔️ nâng cấp đồ lên cấp 2 cấp 3 - Mu Tar Kan 6.0 OB 9/8/2021

Mu Tar Kan 6.0 - Alpha Test: 9/8/2021 - Open Beta: 9/8/2021 - Exp 9999 Drop 95 - ✔️ train nhận wcionc tại barracks : kantru 3 ✔️ npc thu mua đồ exc tại lorencia ✔️ nâng cấp đồ lên cấp 2 cấp 3 - Mu Online private lậu mới ra tháng 8 2021

Trang chủ: http://mu-tarkan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutarkan2020/

💢💢Được Tài Trợ:‼
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/ ‼
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/ ‼
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/‼
💢💢 Phiên Bản : 1500 Set Đồ Mới 5 Nhân Vật class Dk Dw  Mg Elf Dl
mu-tarkan.com
🔶 𝐄𝐱𝐩 : 999999
🔸Drop : 60%

Alpha test: 13:00 - 9/8/2021
Open beta: 13:00 - 9/8/2021

⛔️Giới hạn Reset Ngày 20 Lần
✔️ Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3
✔️ NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
✔️ Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
✔️ Quay Wing S3 Wing 4
✔️ Hệ Thống PT tự Động
✔️ Cộng Hưởng Max Full Op
✔️f10 Bật Tính Năng Trong Game
🛌 Tự đánh Và train off
F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )
💥💥💥💥 Lệnh Trong Game 💥💥💥💥
#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
#Xin Zen : /zen 9999999999
#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
#Tự Động Reset : /reset auto
#Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu