f
 


1500 set đồ mới 5 nhân vật class dk dw mg elf dl - Mu Tar Kan 6.0 OB 30/7/2021

Mu Tar Kan 6.0 - Alpha Test: 30/7/2021 - Open Beta: 30/7/2021 - Exp 9999 Drop 80 - 1500 set đồ mới 5 nhân vật class dk dw mg elf dl - Mu Online private lậu mới ra tháng 7 2021

Trang chủ: http://mu-tarkan.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutarkan2020

💢💢Được Tài Trợ:‼

💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/ ‼

💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/ ‼

💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/‼

💢💢 Phiên Bản : 1500 Set Đồ Mới 5 Nhân Vật class Dk Dw Mg Elf Dl

mu-tarkan.com

🔶 𝐄𝐱𝐩 : 999999

🔸Drop : 60%

 

Alpha test: 13:00 - 30/7/2021

Open beta: 13:00 - 30/7/2021

 

⛔️Giới hạn Reset Ngày 20 Lần

✔️ Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3

✔️ NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia

✔️ Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3

✔️ Quay Wing S3 Wing 4

✔️ Hệ Thống PT tự Động

✔️ Cộng Hưởng Max Full Op

✔️f10 Bật Tính Năng Trong Game

🛌 Tự đánh Và train off

F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )

💥💥💥💥 Lệnh Trong Game 💥💥💥💥

#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd

#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl

#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem

#Xin Zen : /zen 9999999999

#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack

#Tự Động Reset : /reset auto

#Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu