f
 


Phiên bản : mukeep point 1500 set đồ mới , 15 sieu boss moi va 100 pet moi - Mu Tar Kan 6.15 6.15 OB 22/11/2020

Mu Tar Kan 6.15 6.15 - Alpha Test: 20/11/2020 - Open Beta: 22/11/2020 - Exp 700 Drop 50 - Phiên bản : mukeep point 1500 set đồ mới , 15 sieu boss moi va 100 pet moi - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2020

Trang chủ: http://mu-tarkan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutarkan2020/

Mu Custom Season 15 mukeep point
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/
💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/
💢💢 Phiên Bản : 1500 Set Đồ Mới‼
Ra Mắt Máy Chủ : Chí Tôn
Phiên Bản : mukeep point 1500 Set Đồ Mới , 15 sieu boss moi va 100 pet moi
𝐄𝐱𝐩 : 999999x
Drop : 95%
Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3
NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
Quay Wing S3 Wing 4
Hệ Thống PT tự Động
Cộng Hưởng Max Full Op
f10 Bật Tính Năng Trong Game
Tự đánh Và train off
F8:Camera- F11 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )
Event GameMaster tổ chức:
Truy tìm GM
PK Boss Trùm
Đua Ngựa
Giải Cứu Công Chúa
PK Tranh Đấu
Hỏi nhanh đáp nhanh