f
 


Bước 1: s.h.a.r.e liền nội dung này. bước 2: t.a.g 5 người nhận code 200k wcionc - Mu-Season6.Online 6.9 OB 7/2/2021

Mu-Season6.Online 6.9 - Alpha Test: 4/2/2021 - Open Beta: 7/2/2021 - Exp 1000 Drop 20% - Bước 1: s.h.a.r.e liền nội dung này. bước 2: t.a.g 5 người nhận code 200k wcionc - Mu Online private lậu mới ra tháng 2 2021

Trang chủ: http://mu-season6.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/svmoi/

🏠🏠🏠http://mu-season6.online🏠🏠🏠

⚔ Máy Chủ : Free 2021

Alpha Test: 4/2/2021 (13h)

Open Beta: 7/2/2021 (13h)

➡️➡️➡️➡️ Giftcode

BƯỚC 1: S.H.A.R.E liền nội dung này.

BƯỚC 2: T.A.G 5 người Nhận Code 200k WCionC

Hệ Thống train nhận wc và gp

PeGe Hỗ Trợ:

https://www.facebook.com/svmoi/

Đăng Ký : http://mu-season6.online/id/ .

Link Tai Game :https://drive.google.com/.../1WFXWd9J5JSyefA5axh9s9Y.../view

EXP : x1500

Drop : 20

Giới hạn reset 20 lần 1 Ngày Vào 20h Tối

-------------------------------------

📝📝📝📝📝📝 Lệnh Trong Game 📝📝📝📝📝📝

Đồ hỗ trợ : /tanthu

Treo và reset : /reset auto - /train -/off attack

Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd

Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl

Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem

Xin Zen : /zen 9999999999

Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack

Tự Động Reset : /reset auto

Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu

Làm Nhân Vật 3 : /nv3

======================================================

✔️Cộng Hưởng Full Op

✔️Train Nhận Wcionc Tại Barracks + Kantru 4 + Kill Boss

✔️NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia

✔️Hệ thống pet cấp 1 cấp 2 siêu vip !

✔️Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3

✔️Quay Wing 3 – SW3 – Wing cấp 4…

✔️Hệ Thống Party tự Động ( F10 )

✔️F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )

Keep point, có auto reset. 1 level 1 pont

🔷 Reset auto in game không cần ra web.

Không Giới Hạn Reset - Có Map Non Pk

🔷 Hỗ trợ tân thủ Map train dùng để cày reset

Chế Độ /offattack Tự Đánh Khi Tắt Máy - Dành Cho Mọi Ngượi Bận Công Việc

➖➖➖➖➖➖➖

🔔 Auto Reset trong game: /reset auto / offattack / không cần online

🔔 Reset 20 lần/ngày, giới hạn Reset theo Top 1

🔔 Phù hợp cho tất cả mọi đối tượng đi làm và rảnh rỗi

🔔 Hàng loạt Event ingame diễn ra hàng ngày

🔔 Hệ thống Blood, Devil có boss , trả quest có thưởng

🔔 Hệ thống cân bằng chủng tộc, khắc chế lẫn nhau

🔔 Hệ thống săn Boss vàng hấp dẫn 2 tiếng / lần

🔔 Hệ thống tu tiên bằng ngọc .

🔔 Hệ thống train pcp đổi đồ hấp dẫn

🔔 Hệ thống train quái vật nhận ngay wincoip.

Object not found!

mu-season6.onlin